J. Tumas – Vaižgantas „Dėdės ir dėdienės“

Pavadinimas: J. Tumas – Vaižgantas „Dėdės ir dėdienės“