Priėmimo į mokyklą tvarką nustato Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

2020 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

I. Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas)

VeiksmaiData
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2020 m. sausio 27 d. – vasario 11 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2020 m. sausio 27 d. – vasario 7 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2020 m. sausio 27 d. – vasario 11 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2020 m. vasario 12 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2020 m. vasario 13–14 d.

II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)

VeiksmaiData
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2020 m. gegužės 20 d. – rugpjūčio 7 d., vidurinį išsilavinimą turintys asmenys – rugpjūčio 12 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2020 m. gegužės 20 d. – rugpjūčio 4 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2020 m. gegužės 20 d. – rugpjūčio 7 d., o vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims –rugpjūčio 12 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2020 m. rugpjūčio 10 d., vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims – rugpjūčio 14 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2020 m. rugpjūčio 12 d. – rugpjūčio 17 d.

III. Papildomas priėmimas

VeiksmaiData
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2020 m. rugpjūčio 15 d. – rugpjūčio 26 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2020 m. rugpjūčio 17 d. – rugpjūčio 24 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2020 m. rugpjūčio 17 d. – rugpjūčio 26 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2020 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 28 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2020 m. rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 1 d.

IV. Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

VeiksmaiData
Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 20 d. Mokymo sutartys pasirašomos kiekvieną šio laikotarpio pirmadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos

Priėmimo tvarką į Klaipėdos laivininkų mokyklą reglamentuoja šie dokumentai: