PAPILDOMA INFORMACIJA:

  • Stojantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį (po 8 klasių): prašymai mokytis pildomi ir priimami mokykloje. Stojamųjų patikrinimų nėra. Stojantieji priimami atsižvelgus į jų mokymosi pasiekimus, specialiuosius ugdymosi poreikius, motyvaciją. Mokslas nemokamas. Stipendija nemokama. Bendrabutis nesuteikiamas.
  • Stojantiems mokytis pagal profesinio mokymo programas (po 10 – 12 klasių): stojamųjų egzaminų nėra. Stojantieji priimami atsižvelgus į jų mokymosi pasiekimus, sveikatos būklę, motyvaciją, specifinių gebėjimų tinkamumą pasirinktai profesinio mokymo programai. Sveikatos pažyma. Mokslas nemokamas. Pažangiems ir drausmingiems mokiniams pagal mokymosi rezultatus mokama stipendija (0,27 BSI – 10,26 Eur, 0,46 BSI – 17,48 Eur, 0,76 BSI – 28,88 Eur). Atvykusiems iš kitų rajonų suteikiame bendrabutį. Mėnesinis mokestis už apgyvendinimo bendrabutyje paslaugas – 5,00 Eur.
  • Baigusių pagrindinę bendrojo ugdymo mokyklą, mokymosi trukmė – 3 metai. Baigusieji mokyklą įgyja vidurinį išsilavinimą ir profesiją. Jiems išduodamas vidurinio ugdymo brandos atestatas ir profesinio mokymo diplomas.
  • Baigusių vidurinę bendrojo ugdymo mokyklą, mokymosi trukmė 1-2 metai. Baigusieji mokyklą įgyja profesiją ir jiems išduodamas profesinio mokymo diplomas.