2019-07-02

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 420 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Klaipėdos laivininkų mokyklą ir viešąją įstaigą Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklą“, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. viešoji įstaiga Klaipėdos laivininkų mokykla ir viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla reorganizuojamos jungimo būdu, sujungiant į naują juridinį asmenį – viešąją įstaigą Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centrą.

Po reorganizavimo pasibaigiančių viešųjų įstaigų – Klaipėdos laivininkų mokyklos ir Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos – teisės ir pareigos, taip pat teisės ir pareigos pagal sandorius pereina 2019 m. rugsėjo 1 d. po reorganizavimo veikiančiai viešajai įstaigai Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centrui.

Su parengtomis reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro įstatais, viešosios įstaigos Klaipėdos laivininkų mokyklos 3 (trejų) paskutinių metų metinėmis finansinėmis atskaitomybėmis ir tarpinėmis finansinėmis atskaitomybėmis bus galima susipažinti veiklą baigiančios mokyklos buveinėje ir internetinėje svetainėje www.laivininkumokykla.lt.


Viešosios įstaigos Klaipėdos laivininkų mokyklos ir Viešosios įstaigos Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos reorganizavimo sąlygos

Viešosios įstaigos Klaipėdos laivininkų mokyklos ir Viešosios įstaigos Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos reorganizavimo sąlygos


Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro įstatai (projektas)

Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro įstatai (projektas)