Erasmus +

  • „Tarptautinė patirtis Vengrijoje“ Nr. 2020-1-LT01-KA102-077508
  • „Profesinis mokinių ir mokytojų tobulėjimas Vengrijoje “ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060279
  • „Dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas tarptautinėje darbo aplinkoje“ Nr. 2018-1-LT01-KA102-046698
  • „Tarptautinė patirtis jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo srityje“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022909

Investiciniai