Klaipėdos laivininkų mokyklos biblioteka

 

Klaipėdos laivininkų mokyklos bibliotekos fondą sudaro daugiau kaip 15 tūkst. įvairaus pobūdžio spaudinių, tai: enciklopedijos, žodynai, žinynai, grožinė literatūra, profesinė literatūra, techninė literatūra, metodinė literatūra, bendrojo ugdymo ir profesijos dalykų vadovėliai.

Renginiai

Mokyklos bibliotekoje rengiamos parodos ir stendai, kurie pastoviai atnaujinami. Organizuojamos popietės. Kaupiama medžiaga jūrine tematika.

Veiklos sritys

Mokyklos bibliotekos veiklos sritys:

  • Dalyvavimas ugdymo procese
  • Bendradarbiavimas su pedagogais
  • Darbas su lankytojais
  • Bibliotekos fondų komplektavimas ir tvarkymas
  • Administracinis darbas
  • Savišvieta, profesinis tobulinimasis

Veiklos planas

Klaipėdos laivininkų mokyklos bibliotekos 2018-2019 mokslo metų veiklos planas

Taisyklės

Vadovėliais ir mokymo priemonėmis aprūpinimo tvarka

Grožine literatūra

Grozine_literatura

Kontaktai

Eglė Šimkuvienė
bibliotekininkė

  (8 46) 37 40 30
   biblioteka@laivininkumokykla.lt