PRIĖMIMO DOKUMENTAI:

  • Prašymas 9 kl. (pildomas mokykloje)
  • Prašymas 11kl., po 12 kl. (pildomas LAMA BPO informacinėje sistemoje)
  • Dokumentai apie įgytą išsilavinimą (originalas);
  • Asmens tapatybės dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė arba gimimo liudijimas);
  • 4 fotonuotraukas (3×4);
  • Sveikatos pažymos.