2020

ERASMUS+ mobilumo projektas “Tarptautinė patirtis Vengrijoje”


2019

ERASMUS+ mobilumo projektas “Profesinis mokinių ir mokytojų tobulėjimas Vengrijoje”

Klaipėdos laivininkų mokykla įgyvendino projektą pagal Erasmus+ programos KA 1 asmenų mokymosi mobilumą „Profesinis mokinių ir mokytojų tobulėjimas Vengrijoje“ Nr. 2019-1-LT01-KA102 060279.

Visą lapkričio mėnesį būsimieji jūrų uosto krovinių logistai, laivų motoristai elektrikai ir elektros įrenginių elektromechanikai stažavosi Budapešte vidaus vandenų uosto MAHARAT įmonėse.

Jūrų uosto krovinių logistai stažavosi kruizinių laivų, plaukiojančių Dunojaus upe kompanijoje, o laivų motoristai elektrikai ir elektros įrenginių elektromechanikai savo žinias tobulino pramoginių laivų remonto įmonėje.

Apie stažuotes, kultūrines programas, buitį ir pramogas Budapešte stažuotės dalyviai supažindins gruodžio 9 d. Kreiptis į projektų vadovę Jūratę Cikienę.


2018

„Dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas tarptautinėje darbo aplinkoje“ Nr. 2018-1-LT01-KA102-046698

Atrankos kriterijai ir atrankos konkurso vykdymo tvarkos aprašas

Suvirintojų stažuotė Hamburge nuo 2018-10-08 iki 2018-11-06

Virėjų stažuotė Hamburge nuo 2018-11-04 iki 2018-12-05


2017

Erasmus+ programos mobilumo projekto Nr. 2016-1-LT01-KA102-022909 „Tarptautinė patirtis jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo srityje“ BAIGIAMOJI KONFERENCIJA

Pranešėjų skaidrės:


2016

erasmus
Klaipėdos laivininkų mokykla įgyvendina „Tarptautinė patirtis jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo srityje“.


2013

pro

Klaipėdos laivininkų mokykla įgyvendina Leonardo Da Vinci programos mobilumo projektą „Jūrinio verslo sektoriaus specialistų rengimas, siekiant jų sėkmingos integracijos darbo rinkoje“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0871. Daugiau informacijos skaitykite čia.

Klaipėdos laivininkų mokyklos profesijos mokytojų stažuotė Lenkijoje

Pagal Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą „Jūrinio verslo specialistų rengimas , siekiant jų sėkmingos integracijos darbo rinkoje “Nr.LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0871 Klapėdos laivininkų mokyklos profesijos mokytojai 2013 metų spalio mėnesį dalyvavo 1 savaitės trukmės stažuotėje Lenkijoje  ,kurią organizavo Darlowo miesto jūreivytės mokykla.Vizito metu profesijos mokytojai domėjosi jūrininkų rengimo organizavimu, metodika.Buvo sudarytos sąlygos dalyvauti teoriniuose ir praktiniuose mokymuose ne tik mokyklos dirbtuvėse ,laboratorijose , bet ir mokomajame laive – išvykoje į atvirą jūrą.

Grįžę iš stažuotės projekto dalyviai pagal įgytą patirtį parengė metodines priemones eilinės sudėties jūrininkų rengimo ir jūrų uosto krovinių logistų mokymo tobulinimui.
Sausio 31 d. 13 val. mokykloje organizuojamas seminaras vizito ir  projekto rezultatų – -metodinių priemonių pristatymui .
Kviečiame dalyvauti besidominčius jūrininkų rengimo tobulinimu ir perspektyvomis Klaipėdos laivininkų mokykloje .

Projektą finansuoja ir remia Europos komisija. Leonardo da Vinci programą  Lietuvoje yra administruoja švietimo mainų paramos fondas.

Projekto organizacinė grupė

Įgyvendinamas Valstybės lygmens projektas „Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Klaipėdos apskrities profesinio mokymo įstaigose“ Nr.VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-011, kuriame Klaipėdos laivininkų mokykla dalyvauja kaip partneris. Projekto vykdytojas-Šilutės turizmo ir verslo mokykloje. Išsamesnė informacija

Projektas „Klaipėdos laivininkų mokyklos infrastruktūros ir pasalugų plėtra“ Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-11-05/0097.

Projektas Profesinio mokymo tobulinimas Klaipėdos laivininkų mokykloje“ Nr.BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0044.

lifelong

Leonardo da Vinci mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2007-LT-0006 Mokinių profesinių ir bendrųjų gebėjimų ugdymas turizmo ir paslaugų sektoriuje.

Leonardo da Vinci mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2009-LT-0204 „Praktinių įgūdžių ir patrauklumo profesijai ugdymas, skatinant mokymo įstaigų ir verslo įmonių bendradarbiavimą Europoje“.

  • Dalyvavimas  Tarptautiniame piešinių konkurse „Taikos veidai“  . Mokinių piešinai 2013 m. rugsėjo mėn. išsiųsti į Misurio valstiją Kansas Citį (vadovė anglų kalbos mokytoja Ramunė Butkienė)
  • Dalyvavimas Tarptautiniame Leonardo da Vinči mobilumo projekte „Jūrinio verslo sektoriaus specialistų rengimas, tiekiant jų sėkmingos integracijos darbo rinkoje“ . 2013 m. spalio mėn. 14-20 d. vyksta bendradarbiavimas su Lenkijos Darlovo m. jūreivystės mokykla. Stažuotę Lenkijoje atlieka  mokytojai J. Korch, I. Gedminaitė, S. Macijauskas, L. Vieraitienė, J. Anisimenko, S. Norvaiša. J. Cikienė.

Klaipėdos laivininkų mokykla dalyvauja šiuose valstybės projektuose:
1. Projektas „Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Klaipėdos apskrities profesinio mokymo įstaigose“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-011

2.Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamas projektas „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“

3.Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro vykdomas Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas: „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“

4. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro vykdomas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas“

2012

Laivininkų mokykloje 2012 m. balandžio mėn. 19-20 dienomis vyko tarptautinis jūreivių konkursas su Kaliningrado Jūreivystės mokyklos ir Lenkijos Darlovo miesto Jūreivystės mokyklos mokiniais. Mokinius paruošė prof. mokyt. Stanislovas Macijauskas, Liudas Judeikis, Jurij Anisimenko.

Dalyvauta Respublikiniame projekte „Lietuvos kulinarinio ir etninio paveldo išsaugojimas bei puoselėjimas“. Mokinius paruošė prof. mokytoja Janina Ašmutienė ir lietuvių k. mokytoja Dalia Butkienė 2011 spalio 11 d.
Klaipėdos apskrities profesinių mokyklų lietuvių kalbos olimpiadoje JG-11 gr. mokinys Evaldas Gedminas užėmė II-ąją vietą (mokyt. Danutė Vaitkienė) 2012 m. kovo mėn. 15 d.
Laivininkų mokykloje Jūrų krovinių logistų konkursas su Laivų statytojų ir remonto mokyklos mokiniais. Konkursą organizavo prof. mokytoja Jūratė Cikienė 2011-12-06

 

 

 

Projektas „Šviesos reiškiniai“ įtrauktas į Ugdymo plėtotės centro veiklos planą ir pristatyti mokinių darbai. Vadovė fizikos mokytoja Violeta Speranskaja 2011-2012
Mokinių fotografijų „Šviesos reiškiniai“ paroda  Klaipėdos m. PŠKC. Vadovė fizikos mokytoja Violeta Speranskaja 2012 m.
spalio 1-31 d.
Dalyvavimas Nacionaliniame Mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“: užsiėmimas Lietuvos aukštosios Jūreivystės  mokyklos simuliatoriuje „Kaip valdyti laivą“. Vadovė fizikos mokytoja Violeta Speranskaja 2013-09-16
Dalyvavimas mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“- KU elektrotechnikos katedroje. Vadovė fizikos mokytoja Violeta Speranskaja. 2013 -09-11
Tarpmokyklinis anglų kalbos konkursas „Saugokime mūsų Žemę“ 2014 m.-03-21