Klaipėdos laivininkų mokykla – tai demokratiška mokymo institucija, veiklą grindžianti žmogiškosiomis vertybėmis, puoselėjanti jūrinę kultūrą ir tradicijas, teikianti kokybišką išsilavinimą pagal vidurinio bei profesinio mokymo programas, leidžiančias paruošti specialistą, gebantį integruotis į pasaulinės jūrų laivybos ir su ja susieto jūrinio komplekso darbo rinką.

Misija — Teikti bendrąjį ir profesinį išsilavinimą, atitinkantį Tarptautinės konvencijos reikalavimus dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir diplomavimo, puoselėti jūrines tradicijas, kurti aplinką, kurioje ugdytųsi asmenybės, gebančios socializuotis nuolat kintančiomis sąlygomis įvairiose visuomenės veiklos ir darbo srityse, organizuoti jūrininkų kvalifikacijos kėlimą.