laivininku-mokykla

Klaipėdos laivininkų mokykla yra vienintelė Lietuvoje mokymo institucija, rengianti eilinės sudėties jūrininkus, kurių kvalifikacija yra pripažįstama daugelyje pasaulio jūrų valstybių, kadangi po mokyklos baigimo Lietuvos saugios laivybos administracijos Jūrininkų rengimo ir diplomavimo skyrius išduoda tarptautinio pavyzdžio jūrinių kvalifikacijų liudijimą.

Mokykla, priėmusi mokytis jaunuolius, įsigijusius pagrindinį išsilavinimą, suteikia vidurinį išsilavinimą ir jūrines kvalifikacijas, o įstojusieji, pabaigę bendrojo lavinimo vidurinę mokyklą, įgyja jūrines kvalifikacijas.

Mokiniai mokosi sugretintų laivų eksploatacijos, remonto ir aptarnavimo specialybių. Tai leidžia jiems baigus mokyklą prisitaikyti darbo rinkoje ir sėkmingai įsidarbinti.

Mokykla atvira mokinių tėvams ir visuomenei.