2020-04-18

2020 m balandžio 17 d. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas V-574 “Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo karantino laikotarpiu“.