Užsakymas ir rekvizitai: siuntėjo pasiūlymas ir sąlygos vežėjui

Užsakymas kroviniui vežti su sąlygomis ir rekvizitais

Užsisakant vežimo paslaugas, svarbu turėti visą reikiamą informaciją, kad vežėjas galėtų tiksliai nustatyti siuntejo pasiūlymą ir tinkamai pasiruošti vežimui. Užsakymo rekvizitai yra esminė dalis proceso, kurie apima įvairius duomenis, pvz., siuntėjo pavardę, adresą ir kontaktinius duomenis.

Pagal užsakymą gavėjas praneša vežėjui apie pageidaujamą krovinio rūšį ir svorį, taip pat iškrovimo ir pakrovimo vietą bei laiką. Taip pat, vežėjas turi būti informuotas apie krovinio kiekį bei kitas svarbias sąlygas, kurios gali turėti įtakos vežimo proceso eigai.

Siuntėjo užsakymas taip pat gali apimti reikalavimus dėl rašto arba kitomis komunikacijos priemonėmis pateikiamos informacijos. Svarbu, kad siuntėjas nurodytų visus būtinus kontaktinius duomenis, kad vežėjas galėtų šiuos reikalavimus laikytis.

Teisėtiniu požiūriu, siuntėjas laikomas raštu arba juridinio asmenio atstovu, todėl užsakymo rekvizitai taip pat gali reikalauti juridinio laivo (tokios kaip firma ar organizacija) pavadinimo ir registracijos numerio, jei taikoma.

Galiausiai, siuntėjas turi nustatyti užsakymo terminus. Tai apima vežimo pradžios ir pabaigos laiką, vežimo paskirtį ir kitus svarbius detalės, kurios gali būti svarbios vežimui vykdyti.

Table of Contents

Užsakymas ir rekvizitai vežimui: sąlygos, adresas, pateikimo laikas

Užsakymo ir rekvizitų suteikimas vežimui yra svarbus procesas, kuris turi įtraukti tam tikrą informaciją apie siuntėją bei gavėją. Ši informacija leidžia vežėjui tinkamai organizuoti transportavimą. Šioje dalinėje bus aptariami pagrindiniai punktai susiję su užsakymo ir rekvizitų suteikimu vežimui.

1) Užsakymo ir rekvizitų pateikimas

Užsakymas turi būti pateiktas vežėjui raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis, o rekvizitai turi būti teikiami kartu su užsakymu. Užsakyme turi būti nurodyti tokie pagrindiniai punktai:

 1. Siuntėjo pavadinimas, asmens arba juridinio asmens pavardė;
 2. Krovinio rūšis (svoris);
 3. Pateikimo adresas;
 4. Gavėjo vardas;
 5. Pateikimo laikas ir terminai;
 6. Kitomis komunikacijos priemonėmis siuntėjas praneša vežėjui apie išsiuntimo ir iškrovimo laikus bei vietą.

2) Pateikimo laikas ir sąlygos

Pateikimo laikas ir sąlygos yra iš anksto sutartos ir suvaržytos pagal sutartį tarp vežėjo ir užsakovų. Vežėjas turi laikytis sutartos priimtu (patvirtinimu) užsakymu ir vykdyti vežimą pagal susitarimą. Jie turi užtikrinti, kad vežimas bus atliktas taikant tinkamas priemones pagal krovinio rūšį ir kiekį.

Pateikimo laikas taip pat gali būti aptartas su gavėju ir iš anksto nurodytas užsakyme. Tai yra svarbu siekiant užtikrinti, kad vežimas būtų atliktas laiku ir kokybiškai.

Siuntėjo pasiūlymas vežėjui

Šiuo raštu siuntėjas praneša vežėjui apie savo pasiūlymą vežimui.

1) Siuntėjo duomenys

Pavadinimas: [Siuntėjo pavadinimas]
Adresas: [Siuntėjo adresas]
Vardas, pavardė: [Siuntėjo vardas, pavardė]
Juridinio asmens kodas: [Siuntėjo juridinio asmens kodas]

2) Krovinio duomenys

Rūšis: [Krovinio rūšis]
Svoris: [Krovinio svoris]
Kiekis: [Krovinio kiekis]

3) Siuntėjo užsakymo terminai

Laiko ir vieta: [Siuntėjo užsakymo laikas ir vieta]
Paskirties adresas: [Siuntėjo paskirties adresas]

4) Kitos sąlygos

 1. Krovinys bus pakrautas ir iškrautas vežėjo priemonėmis.
 2. Vežėjas privalo priimti krovinį ir laikyti jį savo laive.
 3. Krovinio priėmimas ir laikymas bus laikomas patvirtinimu.
 4. Vežimo laikas bei laivo pavadinimas bus praneštas vežėjui raštu.

5) Vežėjo pranešimas apie krovinio priėmimą

Vežėjas privalo pranešti paraiškos teikimo raštu apie krovinio priėmimą.

6) Krovinio pateikimo sąlygos

 • Krovinys privalo būti pateiktas vežėjui fiziniu pareiškimu.
 • Krovinys privalo būti pateiktas vežėjui iki [data].
 • Priėmimo dokumentais turi būti pridėtas siuntėjo raštas.

7) Asmens duomenys

Vardas, pavardė: [Asmens vardas, pavardė]
Juridinio asmens kodas: [Asmens juridinio asmens kodas]

Krovinio gavėjo rekvizitai

Gavėjas praneša siuntėjui apie krovinio priėmimą. Tai reiškia, kad krovinys yra priimtas tam tikromis sąlygomis, nustatytomis vežėjo ir gavėjo tarpusavio susitarimu.

1) Krovinio gavėjo pavadinimas ir adresas

1.1) Juridinio asmens pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas, kada gavėjas yra juridinis asmuo.

1.2) Fizinio asmens vardas, pavardė ir adresas, kada gavėjas yra fizinis asmuo.

2) Krovinio paskirties vieta ir adresas

Gavėjas nurodo vietą, kurioje krovinys turi būti iškraunamas arba paskirties vieta, jei ji žinoma.

3) Krovinio rūšis, pavadinimas ir kiekis

Gavėjas praneša apie krovinio rūšį, pavadinimą ir kiekį (svorį), kai tai yra žinoma.

4) Siuntėjo užsakymo numeris ir pateikimo laikas

Gavėjas praneša siuntėjui apie siuntėjo užsakymo numerį ir laiką, kada buvo pateiktas užsakymas, arba kada buvo pranešta apie krovinio vežimą.

5) Krovinio išsiuntimo laikas ir vieta

Gavėjas prašo siuntėjo pranešti apie krovinio išsiuntimo laiką ir vietą, jei tai yra žinoma.

6) Krovinio priemimo priemonėmis momento vietos laikomas laivas arba užsakymo pakrovimo vieta

Gavėjas praneša, kad krovinio priėmimo priemonėmis yra laivas arba užsakymo pakrovimo vieta.

7) Kitomis komunikacijos priemonėmis gavėjas nustato su siuntėju bendravimo būdus ir kontaktinius duomenis

Gavėjas nurodo kitas komunikacijos priemones, tokius kaip telefono numeris, faksas ar elektroninio pašto adresas, kuriais galima susisiekti su gavėju.

Krovinio išsiuntimo ir paskirties punktai

Siuntėjo užsakymo ir rekvizitai yra svarbūs kiekvienam vežėjui, kadangi jie suteikia informaciją apie siuntėjo ir krovinio paskirtį bei detalės apie išsiuntimo ir gavimo punktus.

Kai siuntėjas pateikia užsakymą, jis turi nurodyti siuntėjo pavadinimą, juridinio arba fizinio asmens vardą ir pavardę, bei kontaktinę informaciją – telefono numerį ir adresą.

Krovinio išsiuntimo ir paskirties punktai gali būti tie patys arba skiriasi, priklausomai nuo užsakymo pobūdžio. Išsiuntimo punktas yra vieta, kurioje siuntėjas palieka krovinį vežėjo priežiūrai. Gali būti nurodoma adresas arba konkrečios koordinatės.

Gavėjo punktas yra vieta, kurioje krovinys turėtų būti priimtas. Taip pat, gavėjo rekvizitai yra svarbūs, įskaitant gavėjo pavadinimą, juridinio arba fizinio asmens vardą ir pavardę, kontaktinę informaciją, bei adresą.

Krovinio paskirties punktas yra vieta, kurioje krovinys turėtų būti iškraunamas iš vežimo priemonės. Taip pat, gali būti nurodoma adresas arba konkrečios koordinatės.

Siuntėjas taip pat praneša vežėjui apie kitą svarbią informaciją, tokia kaip krovinio rūšis, svoris, kiekis, pakrovimo arba iškrovimo terminai.

Komunikacijos tarp siuntėjo ir vežėjo yra svarbi, todėl rekomenduojama, kad visi šie duomenys būtų pateikti raštu ir griežtai laikomas.

Krovinio pavadinimas, kiekis ir rūšis

Vežimo terminai.

Užsakymas – tai vežėjo pasiūlymas ir sąlygos vežimo paslaugų teikti.

Priimtu užsakymu, vežėjas įsipareigoja pristatyti išsiųstą krovinį jam pateikimo laiku, laivininkui pristatyti laivą nurodytoje vietoje, termino bei kitomis krovinio pristatymo sąlygomis.

Gavėjo adresas – tai fizinio asmens arba juridinio asmens pavadinimas, vardas, gavimo vieta ir komunikacijos priemonėmis.

Užsakymo priėmimą.

1) Užsakymo priėmimą laikomas vežėjo siuntėjo pateiktų reikalavimų pranešimas apie išsiuntimo ir krovinių gabenimo laikotarpį, gavimo laikotarpį, iškrovimo vietą arba paskirties vietą ir kitas sąlygas.

2) Užsakymo priėmimas raštu.

Krovinio pavadinimas, kiekis ir rūšis.

1) Krovinio pavadinimas ir kiekis turi būti nurodyti užsakymo priėmime.

2) Krovinio rūšis ir kitos charakteristikos turi būti nurodytos užsakymo priėmime.

3) Krovinio svoris turi būti nurodytas užsakymo priėmime, kai jis yra reikalingas. Kai krovinio svoris nepasieka 5 тонн, jo svoris yra laikomas žinoma nuotrauka.

4) Krovinio pavadinimas ir kiekis turi būti nurodyti rašytinėje nuotraukoje, kuri pateikiama vežėjui.

5) Krovinio pavadinimas ir kiekis taip pat turi būti nurodyti rašytinėje nuotraukoje, kuri bus pateikta vežėjui atsiskaitant.

6) Krovinio pavadinimas, kiekis ir rūšis taip pat turi būti nurodyti krovinių išsiuntimo laiške.

7) Vežėjas ir siuntėjas informuoja vienas kitą apie krovinio pavadinimą, kiekį ir rūšį.

Laivo pateikimo laikas

Laivo pateikimo laikas yra svarbus vežimo proceso etapas, kurį turi laikytis tiek siuntėjas, tiek vežėjas. Šis laikas apibrėžiamas ir nurodomas užsakymo metu.

Užsakymo metu siuntėjas privalo nurodyti laivo pateikimo vietą, t.y. vietą, kurioje laivas bus priimtas ir pakrautas. Tai gali būti vieta uoste ar kitas tam skirtas terminalas.

Taip pat siuntėjas privalo nurodyti laivo pavadinimą ir jo registracijos numerį, kad vežėjas galėtų identifikuoti laivą.

Laivo pateikimo laikas nustatomas per užsakymo derybas tarp siuntėjo ir vežėjo. Siuntėjas privalo pranešti vežėjui apie planuojamą laivą ir jo pateikimo laiką raštu, pavyzdžiui, elektroniniu paštu arba faksu.

Dažniausiai laivo pateikimo laikas yra kelios valandos iki arba po išsiuntimo terminų. Šis laikotarpis yra numatomas, kad vežėjui būtų pakankamai laiko pasiruošti ir organizuoti laivo priėmimą ir pakrovimą.

Laivo pateikimo laiko sąlygos dažnai apima ir kitus svarbius punktus, tokius kaip krovinio priėmimo ir iškrovimo sąlygos, kiekis (svoris), rūšis ir kt.

Siuntėjas taip pat privalo pateikti reikalingus dokumentus, kurie patvirtintų jo teisę vykdyti vežimą. Tai gali būti asmens dokumentas (jei siuntėjas yra fizinio asmens arba jo įgalioto asmens), juridinio asmens įregistravimo dokumentas arba kitos komunikacijos priemonėmis išduota dokumentacija.

Vežėjas turi būti informuotas apie visus užsakymo reikalavimus, įskaitant laivo pateikimo laiką, ir privalo atitikti nustatytus terminus ir sąlygas.

Todėl laivo pateikimo laikas yra svarbus vežėjui, nes tik kai laivas bus priimtas ir pakrautas, bus galima pradėti vežimą į krovinio paskirties vietą.

Laivo pateikimo vieta

Priimtu užsakymu ir iš jūsų pareikštu prašymu vežėjas pristato krovinį į nurodytą laivo pakrovimo ir iškrovimo vietą. Ši vieta gali būti bet kuris tinkamas terminalas, uostas ar kitos komunikacijos punktas, pagal jūsų nurodymą ir norimą paskirties vietą.

Vežėjas gali pranešti apie laivo pateikimo vietą kitomis priemonėmis, tokiais kaip raštu arba elektroniniu paštu. Pateikdami užsakymą, prašome pasakyti mums pavadinimą ir adresas, kur yra laivo pakrovimo ir iškrovimo vieta.

Siuntėjo vardas, pavardė, asmens kodas ir adresas yra būtini informacijai gavėjo registracijai ir krovinio priėmimui. Pasakykite mums šias detalės ir mes užtikrinsime, kad krovinys būtų įregistruotas tinkamai.

Prieš pristatant krovinį, vežėjas praneša laiką, kai krovinys bus pristatytas laivo pakrovimo ir iškrovimo vietoje. Taip pat vežėjas praneša apie terminus, kada krovinys bus iškraunamas iš laivo ir kada bus pristatytas gavėjo fiziniu adresu.

Prašome atkreipti dėmesį, kad priėmimo ir išsiuntimo kiekis (svoris) yra svarbi informacija, kuri taip pat privalo būti pateikta vežėjui. Pateikdami užsakymą, prašome nurodyti visus šiuos punktus ir priimti sąlygas vežimo paslaugų užsakymui.

Pakrovimo, iškrovimo ir vežimo terminai

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai terminai, susiję su krovinio pakrovimu, iškrovimu bei vežimu. Supažindindami su šiais terminais, siekiame užtikrinti aiškų ir vienodą supratimą tarp siuntėjo ir vežėjo.

1) Pakrovimo, iškrovimo ir vežimo priemonėmis

Pakrovimo, iškrovimo ir vežimo priemonėmis laikoma bet kokia fizinio krovinio ar pavojingos medžiagos pateikimo, priėmimo, pakrovimo, išsiuntimo ar vežimo priemonė.

2) Pakrovimo, iškrovimo ir vežimo punktai

Pakrovimo, iškrovimo ir vežimo punktai yra iš anksto nustatyti vietos arba adresas, kuriais vykdomas krovinio pakrovimas, iškrovimas ar vežimas.

3) Pakrovimo, iškrovimo ir vežimo laikas

Pakrovimo, iškrovimo ir vežimo laikas yra nustatomas terminas, per kurį turi būti atliktas krovinio pakrovimas, iškrovimas ar vežimas.

4) Krovinio pavadinimas, rūšis ir kiekis

Prieš pradedant pakrovimą, iškrovimą ar vežimą, reikia nurodyti krovinio pavadinimą, rūšį bei kiekį, kad užtikrintume teisingą krovinio tvarkymą ir saugumą.

5) Siuntėjo vardas, pavardė, adresas ir kontaktinė informacija

Prie užsakymo reikia nurodyti siuntėjo vardą, pavardę, atitinkamą adresą bei kontaktinę informaciją, kad vežėjas galėtų teisingai identifikuoti klientą ir veiksmingai bendrauti su juo.

6) Vežimo paskirties arba priėmimo vieta

Nurodant vežimo paskirties arba priėmimo vietą, siekiama aiškiai nusakyti, kuris šių vietų yra pagrindinis tikslas vežant krovinį arba kuri vieta yra krovinio priėmimo vieta.

7) Vežėjo juridinio asmens pavadinimas, adresas ir kontaktinė informacija

Užtikrinant

Užsakymo priėmimas vežėjo

Kai vežėjas priima užsakymą vežimui, jis turi atkreipti dėmesį į keletą svarbių sąlygų. Pirmiausia, vežėjas privalo žinoti apie krovinio rūšį ir pavadinimą, kad jis galėtų tinkamai organizuoti jo vežimą. Be to, reikia nustatyti krovinio fizinio (svoris) ir juridinio (kaina) duomenis. Taip pat, vežėjas turi žinoti išsiuntimo ir pristatymo vietą, būtent adresas, pavadinimas ir asmens vardas, pavardė.

Kitos svarbios rekvizitų detalės yra priemonėmis krovinio pakrovimo ir iškrovimo, laikas ir terminai. Vežėjas taip pat turi pranešti siuntėjui apie priėmimo laiką ir paskirties vietą vežimui. Ši informacija dažnai svarbi siuntėjui, kuris tikrina, ar jo reikalavimai gali būti patenkinti.

Užsakymas laikomas priimtu, kai vežėjas patvirtina jį raštu arba kitomis komunikacijos priemonėmis. Šiuo atveju vežėjas turi gavėjo vardą ir pavardę, kuriai siuntėjas praneša apie užsakymo priėmimą.

Svarbu nepamiršti apie punktus 4-ią (kiekis), 5-ą (rūšis) ir 7-ą (svoris) – šios informacijos padeda vežėjui geriau suprasti krovinio pobūdį ir parengti tinkamą vežimo strategiją. Taip pat būtina nurodyti, kiek laiko vežėjui reikės pristatyti krovinį į galutinę vietą.

Siuntėjo užsakymo priėmimas raštu

Siuntėjas gali pateikti užsakymą vežėjui raštu arba kitomis rašytinėmis komunikacijos priemonėmis. Užsakymo priėmimas raštu turi būti atliktas su šiais svarbiais punktais:

 1. Siuntėjo pavadinimas (fizinio asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas).
 2. Siuntėjo adresas (gyvenamoji vieta, jei tai yra fizinis asmuo, arba juridinio asmens buveinės vieta).
 3. Paskirties adresas (vieta, kurioje krovinys turės būti pristatomas).
 4. Krovinio rūšis ir kiekis (svoris).
 5. Laivo pavadinimas, jei tai yra jūros keliais pervežamas krovinys.
 6. Data ir laikas, kada užsakymas yra priimtas.
 7. Gavėjo vardas ir pavardė (fizinio asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas).
 8. Gavėjo adresas (gyvenamoji vieta, jei tai yra fizinis asmuo, arba juridinio asmens buveinės vieta).
 9. Išsiuntimo ir iškrovimo terminai.
 10. Kitomis priemonėmis, reikalingomis užsakymui atlikti (pvz., siuntėjo instrukcijos, krovinio pakuotės ar priemonės).

Kai vežėjas priima užsakymą, turi būti praneša siuntėjui, kai užsakymas yra priimtas.

Užsakymo priėmimas kitomis komunikacijos priemonėmis

Kai užsakymas nėra priimamas raštu, juo galima susipažinti kitomis komunikacijos priemonėmis. Tai yra paprastesnis ir greitesnis būdas užbaigti užsakymo priėmimą.

 1. Užsakymo priėmimo laikas ir adresas:
  • Užsakymo priėmimo laikas ir adresas turi būti pateikti užsakymo pakrovimo ir iškrovimo laikais.
 2. Užsakymo priėmimo ir pavardė:
  • Krovinio vieta ir užsakymo priėmimo laikas turi būti aiškiai nurodyti.
  • Užsakymo priėmimą laikomas terminai, kai krovinys praneša svorį ar juridinio subjekto rūšį.
 3. Užsakymo priėmimas kitomis komunikacijos priemonėmis:
  • Kai užsakymas būna paskirties vietoje raštu.
  • Užsakymo priėmimo sąlygos ir rekvizitai gali būti pateikti fizinio asmens vardu, kuris siunčia arba gauna siuntęjui pavadinimą.
 4. Kiekis ir siuntėjo komunikacijos rūšis:
  • Krovinys turi būti nurodytas pagal kiekį ar svorį.
  • Užsakymo priėmimo komunikacijos rūšis gali būti pateikta raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

Užsakymas kroviniui vežti su sąlygomis ir rekvizitais

Užsakymas ir rekvizitai: siuntėjo pasiūlymas ir sąlygos vežėjui

Dažnai užduodami klausimai ?

Kokios yra užsakymo ir rekvizitų sąlygos vežėjui?

Vežėjui yra pristatomas užsakymas su visais būtinais rekvizitais, tokiais kaip siuntėjo pasiūlymas ir sąlygos, krovinio gavėjo pavadinimas arba asmens vardas ir pavardė, krovinio išsiuntimo ir paskirties punktai, krovinio pavadinimas, kiekis ir rūšis, laivo pateikimo laikas bei vieta, adresas. Šie rekvizitai yra svarbūs vežėjui norint užtikrinti sklandų krovinių gabenimą.

Kokie yra siuntėjo užsakymo priėmimo sąlygos?

Siuntėjo užsakymas laikomas priimtu, kai vežėjas gavo raštu arba per kitas komunikacijos priemones pranešimą apie užsakymo priėmimą. Toks pranešimas turi būti aktyvus ir patvirtinas abiem šalims, siekiant užtikrinti sutartos vežimo paslaugos teikimą.

Kokie yra krovinio gavėjo rekvizitai?

Krovinio gavėjo rekvizitai gali būti juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė. Tai yra svarbūs duomenys, kurie padeda vežėjui nustatyti gavėją, kam skirtas siunčiamas krovinys.

Kokie yra krovinio išsiuntimo ir paskirties punktai?

Krovinio išsiuntimo ir paskirties punktai yra vietos, iš kurios krovinys yra siunčiamas, ir vieta, į kurią jis turi būti pristatomas. Šie duomenys padeda vežėjui nustatyti vežimo maršrutą ir laiką bei užtikrinti, kad krovinys būtų pristatomas tinkamu laiku ir taikant tinkamus saugumo priemones.

Koks yra laivo pateikimo laikas ir vieta?

Laivo pateikimo laikas yra nustatomas siekiant užtikrinti tinkamą tvarkaraštį krovinių pristatymui. Laivo pateikimo vieta yra vieta, kurioje krovinys bus paruoštas ir laukiantis vežėjo transporto priemonės atvykimo. Šie duomenys yra svarbūs norint užtikrinti tinkamą krovinių perdavimą ir pristatymą.

Užsakymas kroviniui vežti su sąlygomis ir rekvizitais

!Diskusijos

Viktoras

235e301ee19a27c4c25fc5e2600bcb66?s=120&d=identicon&r=g

Labas, Aš noriu pasidalinti savo pastabomis apie straipsnį. Manau, kad jis yra labai informatyvus ir suteikia svarbią informaciją apie užsakymo procedūrą ir rekvizitus, kurie yra būtini vežėjams. Labai patiko tai, kad straipsnyje buvo pateikta išsamiai aprašyta vežėjo ir siuntėjo sąveika. Mano nuomone, reikėtų pabrėžti tai, kad siuntėjas turėtų pateikti tikslų pristatymo laiką ir vietą, nes tai itin svarbu norint užtikrinti sėkmingą pristatymą. Be to, manau, kad svarbu, kad visi užsakymo rekvizitai būtų pateikti aiškiai ir suprantamai, kad būtų išvengta nesklandumų ir painiavos. Taip pat manau, kad straipsnyje galėtų būti daugiau informacijos apie vežėjo pareigas ir atsakomybę. Svarbu žinoti, kokios priemonės bus naudojamos kroviniui iškrauti ir kokia bus krovinių paskirtis. Be to, reikėtų paminėti apie kitas svarbias detales, tokiu kaip bendravimo ir komunikacijos punktai tarp siuntėjo ir gavėjo. Norėčiau padėkoti autoriams už šį naudingą straipsnį ir tikrai rekomenduočiau jį visiems, kurie domisi vežėjų ir siuntėjų santykiais. Sėkmės!


Marius Petraitis
84e152f45943c4c439e5d2b85c36f66e?s=120&d=identicon&r=g

Ačiū už informatyvų straipsnį apie užsakymą ir pristatymo sąlygas vežėjui. Labai naudinga sužinoti tokias svarbias detales iš pirmų rankų. Manau, kad yra penki pagrindiniai punktai, kurie turi būti žinomi pradedant užsakymą: siuntėjo vardas, pavardė, adresas ir kontaktinė informacija (telefonas arba el. paštas), pristatymo vietos adresas (arba jūrinio laivo pavadinimas ir iškrovimo vieta) bei gavėjo vardas, pavardė ir adresas. Be to, labai svarbu pateikti tikslią informaciją apie krovinio rūšį, kiekį ir svorį. Taip pat man labai patiko, kad straipsnyje yra išsamios informacijos apie pristatymo terminus ir sąlygas. Visais šiais klausimais reikia susitarti raštu, kad būtų užtikrintas teisinis saugumas abiem šalims. Tai yra labai svarbus žingsnis norint užtikrinti sklandų vežimą ir pristatymą. Ačiū dar kartą už išsamų straipsnį!


Arnas Jankauskas
6bbd225804127745488ccb5eb527b1a7?s=120&d=identicon&r=g

Straipsnyje “Užsakymas ir rekvizitai: siuntėjo pasiūlymas ir sąlygos vežėjui” aprašomos svarbios informacijos detalės, kuriomis pasirinktas vežėjas turėtų susipažinti. Pasirinkdamas vežėją, pirmiausia turėtum pasitikrinti, ar šis priima siuntas norimo svorio. Taip pat svarbu žinoti, apie kokios rūšies krovinius tai susijęs užsakymas, ar tai fizinės, arba juridinės paskirties siunta. Be to, reikėtų pateikti savo vardą ir pavardę, adresą ir (jei reikalinga) kitas kontaktinio asmenų komunikacijos priemones. Svarbu taip pat nurodyti siuntėjo vežimo terminus, t.y. laiką, kuriam norima įvykdyti užsakymą. Taip pat būtina pateikti informaciją apie siuntėjui priimtiną iškrovimo vietą bei pranešti apie visus taisyklių ir sąlygų punktus. Pageidautina iš anksto raštu pranešti vežėjui apie siuntėjo pasiūlymą ir sutartos informacijos patvirtinimą. Susipažinus su šia informacija, vežėjas galės tinkamai priimti užsakymą ir pasirinkti tinkamą pristatymo būdą.


Simona Kairytė
6eb7be57b4a8d3bae2dc11d9a4e95232?s=120&d=identicon&r=g

Šiame straipsnyje svarstomi svarbiausi užsakymo ir rekvizitai vežėjui, bei svarbios informacijos apie siuntėjo pasiūlymą ir sąlygas. Iš pradžių, siuntėjo pavadinimas ir adresas yra pateikiami raštu arba kitomis elektroninės komunikacijos priemonėmis. Taip pat svarbu nurodyti vežėjo pavardę ir asmens arba juridinio asmens kodą. Kiti svarbūs duomenys yra siuntėjo ir gavėjo vardas, pavardė ir kontaktinė informacija. Be to, reikia nurodyti siuntinio dydį, svorį ir rūšį. Taip pat būtina nurodyti išsiuntimo ir gavimo vietą, taip pat krovinio pakrovimo ir iškrovimo punktus. Siuntėjas turi pranešti apie pageidaujamą siuntos gavimo laiką ir vietą bei komunikacijos priemones su vežėju. Taip pat svarbu nurodyti, ar priimamas tik išankstinis užsakymas arba galimas ir gavimo priėmimas. Galutinis vežimo užsakymo terminas bei bet kokios papildomos sąlygos ar reikalavimai turi būti aiškiai išdėstyti. Be to, reikalinga nurodyti, ar gavėjo patvirtinimas yra būtinas, ir koks vežėjo atsakomybės lygis. Visa ši informacija yra būtina, norint kuo tinkamiau užsisakyti ir išsiųsti krovinį. Svarbu suprasti, kad kokybiškai ir sklandžiai vežti krovinius yra svarbu vežėjo ir siuntėjo bendradarbiavimas bei sąlygų laikymasis.


Lauma99
141ab542a43a0e2bab9a696e9f8c5153?s=120&d=identicon&r=g

Ačiū už informatyvų ir aiškų straipsnį apie užsakymo ir rekvizitų sąlygas vežėjui! Labai svarbu žinoti visus šiuos punktus norint, kad siunta būtų sėkmingai pristatyta. Ypač naudinga yra žinoti, kokios yra reikalavimai dėl svorio bei kiekio ir kokiu būdu pranešti apie išsiuntimo ir priėmimo laiką. Be to, svarbu teisingai pateikti siuntėjo ir gavėjo duomenis, kad būtų išvengta painiavos pristatymo metu. Tai padeda išvengti galimų nesklandumų ir sutvarkyti viską laiku. Labai malonu, kad šiame straipsnyje yra pateikta išsamia informacija apie rekvizitus ir vežėjo atsakomybę, tai padeda darom išvairuoti galimus nesusipratimus. Tikiuosi, kad ir ateityje mums bus suteikta tokių naudingų straipsnių!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *