Motoristo modulinė profesinio mokymo programa


Baigusiems 10 klasiųBaigusiems 12 klasiųTęstinio mokymo/Turintiems kvalifikaciją
Programos valstybinis kodas P42104107
Programa skirta pirminiam profesiniam mokymui su viduriniu ugdymu
Kvalifikacijos pavadinimas – motoristas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV
Mokymosi apimtis – 60 kreditų
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
Mokymosi trukmė – 2 metai 3 mėn.
Programos valstybinis kodas P42104107
Programa skirta pirminiam profesiniam mokymui su viduriniu ugdymu
Kvalifikacijos pavadinimas – motoristas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV
Mokymosi apimtis – 60 kreditų
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas
Mokymosi trukmė – 1 metai
Programos valstybinis kodas T43104111
Programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui
Kvalifikacijos pavadinimas – motoristas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV
Mokymosi apimtis – 50 kreditų
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas
Mokymosi trukmė – 1 metai

Reikalavimai sveikatai

Turėti Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus.

Programos paskirtis

Programa yra skirta parengti motoristą, kuris gebėtų savarankiškai prižiūrėti jūrų laivų mašinas, jūrų laivų pagalbinius mechanizmus ir sistemas, išmanytų saugų darbą laive.

Būsimo darbo specifika

Įgiję motoristo kvalifikaciją ir gavę̨ Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatyta tvarka išduotą motoristo kompetencijos liudijimą̨, asmenys galės dirbti motoristu laive ir budėti laivo mašinų̨ skyriuje.

Darbas reikalauja fizinės ištvermės, dirbama pamainomis, laive, darbo metu privaloma dėvėti specialiuosius darbo drabužius.

Motoristo darbo priemonės yra mašinų̨ skyriaus mechanizmai ir įranga, įrankiai, ryšio priemonės, pavojaus signalų sistemos, priešgaisrinė įranga ir priemonės.

Asmenys, įgiję motoristo kvalifikaciją, gali dirbti Lietuvos laivyne ir užsienio šalių laivuose, plaukiojančiuose tarptautiniais reisais.