Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa


Baigusiems 10 klasiųBaigusiems 12 klasiųTęstinio mokymo/Turintiems kvalifikaciją
Programos valstybinis kodas M43041701
Programa skirta pirminiam profesiniam mokymui su viduriniu ugdymu
Kvalifikacijos pavadinimas – logistas ekspeditorius
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV
Mokymosi apimtis – 60 kreditų
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
Mokymosi trukmė – 2 metai 3 mėn.
Programos valstybinis kodas M44041701
Programa skirta pirminiam profesiniam mokymui su viduriniu ugdymu
Kvalifikacijos pavadinimas – logistas ekspeditorius
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV
Mokymosi apimtis – 60 kreditų
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas
Mokymosi trukmė – 1 metai
Programos valstybinis kodas T43041701
Programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui
Kvalifikacijos pavadinimas – logistas ekspeditorius
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV
Mokymosi apimtis – 50 kreditų
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas
Mokymosi trukmė – 1 metai

Programos paskirtis

Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą logistą ekspeditorių, kuris gebėtų planuoti prekių vežimą, įforminti prekių pervežimo dokumentus, atlikti prekių vežimo kontrolę, prekių sandėliavimą ir apskaitą.

Būsimo darbo specifika

Asmuo įgijęs logisto ekspeditoriaus kvalifikaciją galės dirbti transporto, logistikos įmonių ar gamybinių, prekybinių įmonių ekspedijavimo, pirkimo, užsakymo, eksporto ir importo, ūkio, transporto padaliniuose. Gali vykdyti krovinių apskaitininko (talmano), krovinio priėmėjo-išdavėjo ir sandėlininko pareigas. Žino uosto terminalų ūkį; krovos priemones ir krovos technologijas; krovinius ir jų tarą; krovinių transportavimo įrengimus; krovinių sandėliavimo technologiją.

Logistas ekspeditorius vykdo prekių transportavimą įvairiose didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, didelėse ir vidutinėse krovinių pervežimo įmonėse bei muitinėse, tinkamai įformina krovinių vežimo dokumentus, draudimo sutartis, eksporto ir importo licencijas, tvarko vežamų ir sandėlyje laikomų krovinių apskaitą, prižiūri sandėlyje laikomus krovinius, rūpinasi vežamų krovinių saugumu.

Dirbama patalpoje, naudojantis kompiuterine ir specialia programine įranga bei ryšio ir komunikacijos priemonėmis. Darbo metu yra galimos konfliktinės situacijos, todėl reikalingi gebėjimai jas suvaldyti ir spręsti.

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.