KLAIPĖDOS LAIVININKŲ MOKYKLOS TARYBOS SUDĖTIS

Eil.
Nr.

Tarybos nario vardas, pavardė

Darbovietė ir pareigos

Pareigos taryboje

1.

Rimantė Vasiljeva Klaipėdos laivininkų mokyklos  geografijos mokytoja metodininkė

Pirmininkė

2.

Dalia Butkienė Klaipėdos laivininkų mokyklos  lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Sekretorė

3.

Andrej Dolgij Klaipėdos laivininkų mokyklos  profesijos mokytojas

Narys

4.

Vilma Ketlerienė Lietuvos transporto saugos administracijos laivybos priežiūros skyriaus vyresnioji specialistė

Narė

5.

Snežana Kačialova Klaipėdos laivininkų mokyklos tėvų komiteto atstovė

Narė

6.

Vaida Stirbienė Klaipėdos laivininkų mokyklos tėvų komiteto atstovė

Narė

7.

Ligija Rudienė Klaipėdos laivininkų mokyklos tėvų komiteto atstovė

Narė

8.

Gaudvydas Skabeikis Klaipėdos laivininkų mokyklos mokinių atstovas

Narys

9.

Povilas Juozapaitis Klaipėdos laivininkų mokyklos mokinių atstovas

Narys

10.

Laurynas Eversonas Klaipėdos laivininkų mokyklos mokinių atstovas

Narys

Mokyklos taryba – aukščiausioji Mokyklos savivaldos institucija, telkianti Mokyklos mokytojų, profesijos mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę, socialinius partnerius demokratiniam Mokyklos valdymui, padedanti spręsti Mokyklai aktualius klausimus, atstovaujanti teisėtiems Mokyklos interesams.

MOKINIŲ TARYBA

Klaipėdos laivininkų mokyklos mokinių taryba   yra nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams ir teisėms. Organizuojanti renginius ir padedanti juos rengti kitiems bendruomenės nariams, teikianti siūlymus dėl mokyklos veiklos,  ugdymo proceso tobulinimo, prevencinės veiklos klausimais,

 

DARBO SRITYS:
• PREVENCINĖ VEIKLA
• RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS
• JŪRINĖS KULTŪROS PUOSELĖJIMAS
• RYŠIAI SU MOKYKLOS ADMINISTRACIJA