DIRBANČIŲ PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Pavardė, vardas

Kvalifikacinė kategorija

Dėstomas dalykas

Cikienė Jūratė profesinio mokymo dalykų mokytoja metodininkė Krovinių apskaita
Logistikos pagrindai
Anisimenko Jurij profesinio mokymo dalykų mokytojas metodininkas Laivo sandara
Jūrinė technologija
Andriekienė Rūta profesinio mokymo dalykų mokytoja Kulinarija
Darbų sauga ir sveikata
Judeikis Liudas vyr. profesinio mokymo dalykų mokytojas Jūrinė technologija
Laivybos pagrindai
Krovinių transportas
Dobrovolskis Valerijus vyr. profesinio mokymo dalykų mokytojas Civilinė sauga
Žmogaus sauga
Mudinas Česlovas vyr. profesinio mokymo dalykų mokytojas Laivų energetiniai įrenginiai ir remontas
Laivų elektros įrengimai
Elektrotechnika
Medžiagos
Brėžinių skaitymas
Technologijos
Norvaiša Steponas atestuotas profesinio mokymo dalykų mokytojas Suvirinimo darbų technologija
Janauskas Arūnas profesinio mokymo dalykų mokytojas Grandinių teorija
Šaltkalvystės pagrindai
Laivų elektros įrengimai
Elektros energijos tiekimas
Elektros ir hidraulinės pavaros
Skirstomųjų įrengimų montavimas
Elektrotechninės medžiagos
El. mašinų montavimas
Apšvietimo įrengimai ir elektros darbai
Šertvytienė Raimonda vyr. profesinio mokymo dalykų mokytoja Raštvedybos pagrindai
Buhalterinė apskaita
Dolgij Andrej atestuotas profesinio mokymo dalykų mokytojas Profesinės informacinės technologijos
Ekonomikos ir verslo pagrindai
Suvirinimo darbų technologija
Gedminaitė Ingrida ugdymas karjerai mokytoja
bendrabučio auklėtoja
Ugdymas karjerai