Privalomasis keleivių draudimas laivuose pagal Lietuvos įstatymus

Keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų laivuose pagal Lietuvos Respublikos įstatymus

Privalomasis keleivių draudimas laivuose yra svarbi priemonė, kuri užtikrina apsaugą ir saugumą kiekvienam keleiviui, nupirkusiam bilietą į jūrų kelionę ar keltą. Lietuvos įstatymai nustato, kad visi, kurie vyksta jūros kelionėmis ar keliauja laivuose, turėtų turėti privalomąjį keleivių draudimą.

Privalomasis keleivių draudimas apima įvairius rizikos veiksnius, tokius kaip laivo avarija, ugnis ar vandens įsiskverbimas į laivą, keleivių žūtis ar sužalojimai. Draudimo polisas apsaugo keleivius nuo bet kokių netikėtų situacijų, kurios gali kilti jūros kelionės ar plaukimo metu, ir užtikrina, kad keleiviai bus tinkamai kompensuoti.

Pagal Lietuvos įstatymus, privalomasis keleivių draudimas laivuose yra reikalaujamas visiems laivų savininkams ir operatoriams. Tai taip pat taikoma tiek bendrajam transportui, tiek turizmo laivams, kurie veikia Lietuvos teritorijoje arba turi Lietuvos uostuose. Draudimo suma ir apimtis gali skirtis priklausomai nuo laivo dydžio, veiklos pobūdžio ir keleivių skaičiaus. Privalomasis keleivių draudimas yra būtinas norint užtikrinti keleivių saugumą, bet taip pat tai yra teisės aktų reikalavimas.

Privalomasis keleivių draudimas

Privalomasis keleivių draudimas laivuose yra svarbus aspektas, kuris yra reguliuojamas Lietuvos įstatymuose. Šis draudimas yra skirtas apsaugoti keleivius nuo nelaimingų atsitikimų ir užtikrinti jų saugumą per keliavimą laivu.

Pagal šį draudimą, laivo savininkas arba operatorius yra privalomas sudaryti draudimo sutartį su draudimo bendrove. Sutartis turi apimti visus keleivius, kurie yra pervežami laivu, ir juos apdrausti nuo įvairių rizikų ir nelaimingų atsitikimų, kurie gali kilti per keliavimą.

Keleivių draudimo sutartis turi nustatyti draudimo sumą ir draudimo laikotarpį. Draudimo suma yra suma, kuria keleiviai būtų apdrausti draudimo atveju, pavyzdžiui, sveikatos sutrikimų ar netekus gyvybės atveju. Draudimo laikotarpis yra laikas, per kurį galioja draudimo apsauga nuo nelaimingų atsitikimų.

Laivo savininkas arba operatorius turi užtikrinti, kad keleivių draudimo sutartis būtų sudaryta prieš laivo išplaukimą. Taip pat jis turi užtikrinti, kad keleiviai būtų informuoti apie draudimo sąlygas ir apie tai, kaip kreiptis dėl draudimo atvejų.

Draudimo suma Draudimo laikotarpis
100 000 eurų 1 metai
200 000 eurų 2 metai
300 000 eurų 3 metai

Šis privalomas draudimas yra svarbus siekiant užtikrinti keleivių saugumą ir apsaugą per jų keliavimą laivuose. Jis taip pat padeda sumažinti laivo savininko ar operatoriaus atsakomybę atveju, jei įvyksta nelaimingas atsitikimas ar kitos rizikos. Todėl visi keleiviai turėtų užtikrinti, kad jie yra tinkamai apdrausti ir informuoti apie draudimo sąlygas prieš įsėdant į laivą.

Keleivių draudimo reikšmė

Keleivių draudimas yra svarbus saugumo aspektas laivo plaukiojimo metu. Galutinio laivo patirtos žalos atlyginimo proceso dalimi yra reikalavimas turėti galiojantį privalomąjį keleivių draudimą.

Galiojantis keleivių draudimas užtikrina, kad keleiviai ir jų turtas bus apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų, kurie gali įvykti laivo plaukiojimo metu. Jei įvyksta nelaimingas atsitikimas, keleiviai, sergantys sužalojimais, bus kompensuojami už medicinos paslaugas, gydymą arba netgi kompensuojami už nuostolius, patirtus dėl tokio įvykio. Taip pat, jei keleivis mirtinai sužeidžiamas, jo artimieji gauna išmokas arba kompensaciją.

Privalomas keleivių draudimas taip pat suteikia jums raminančią jausmą, žinant, kad galite gauti pagalbą ir finansinį atlyginimą, jei įvyks bet koks nenumatytas įvykis. Tai padeda sumažinti ne tik keleivių savo sąsajos riziką, bet ir viso laivo savininko atsakomybę už įvykusias žalos atlygininimo išmokas.

Draudimas yra svarbus elementas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad kelionė jūra būtų saugi ir kiekvienas keleivis būtų taikingas, žinant, kad yra apsaugotas nuo nelaimingų atsitikimų pasekmių.

Privalomasis keleivių draudimas laivuose

Privalomasis keleivių draudimas laivuose Lietuvoje yra būtinas norint užtikrinti keleivių saugumą ir apsaugoti juos nuo galimos žalos, kuri gali atsirasti laivo bėgyje.

Draudimo apimtis

Privalomasis keleivių draudimas laivuose apima:

 • Išlaidas, susijusias su gydymu, jeigu keleivis susiduria su trauma ar ligos simptomais laivo kelionės metu;
 • Išlaidas dėl prarastų ar sugadintų keleivių asmeninių daiktų laivo kelionės metu;
 • Išlaidas dėl persėdimų į kitą laivą arba transporto priemonę, jeigu laivas patiria avariją ar kitą nelaimingą atsitikimą;
 • Išlaidas, susijusias su priverstinio nutraukimo kelionės atveju.

Draudimo sąlygos

Privalomasis keleivių draudimas laivuose taikomas visiems keleiviams, įskaitant tiek vietinius, tiek ir tarptautinius keleivius, keliaujančius Lietuvos teritorijos teritorinėse jūrose.

Tvirtinant draudimo sutartį, gali būti nustatyti tam tikri draudimo terminai, atsakomybės limitai, savarankiško draudimo ar kitos sąlygos.

Be to, siekiant užtikrinti privalomojo keleivių draudimo laivuose veiksmingumą, draudimo įmonei gali prireikti keleiviui pateikti keletą dokumentų, įskaitant keleivio tapatybės dokumentą arba bilieto kopiją.

Privalomasis keleivių draudimas laivuose yra svarbus saugumo elementas ir suteikia keleiviams taikytiną apsaugą nuo galimų nepageidaujamų įvykių jūroje. Todėl visiems keleiviams, keliaujantiems laivuose, rekomenduojama pasirašyti šį draudimą, užtikrinantį jų saugumą ir ramybę kelionės metu.

Lietuvos įstatymų reikalavimai keleivių draudimui

Keleivių draudimo sistema laivuose yra tvirtai reglamentuota Lietuvos įstatymais siekiant užtikrinti didžiausią keleivių saugumą ir apsaugą. Šie reikalavimai nustato taisykles ir procedūras, kurias turi laikytis tiek laivų savininkai, tiek keleiviai.

1. Draudimo privalumas

Pagal Lietuvos įstatymus keleivių draudimas laivuose yra privalomas. Tai reiškia, kad visi laivų savininkai yra įsipareigoję pasirūpinti draudimu, kuris padengtų galimus nelaimingus atsitikimus laive. Draudimo privalumas bus patikrintas prieš leidžiant laivą į vandenį, todėl tai yra būtina procedūra, kurią reikia atlikti.

2. Draudimo dalyviai

Draudimo dalyviais gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Fiziniai asmenys, kurie nori važiuoti laivu, turės įsigyti draudimą. Juridiniai asmenys, kurie valdo laivus ir organizuoja keliones, taip pat turi įsigyti draudimą siekdami apsaugoti savo veiklą ir keleivius.

Pastaba: Būtina užtikrinti, kad draudimo sutartis būtų sudaryta su patikima draudimo bendrove, kuri turi teisę teikti laivo draudimo paslaugas.

3. Draudimo apsauga

Draudimo apsauga turi būti panaši į bendrą keleivinio transporto draudimo apsaugą. Tai apima nelaimingus atsitikimus, kurie gali įvykti laive, tokius kaip avarijos, nelaimingi atsitikimai, keleivių sužeidimai arba net mirtis. Draudimas turėtų padengti ne tik finansinius nuostolius, bet ir teikti teisinę pagalbą reikalingu atveju.

Todėl tikimasi, kad Lietuvos įstatymų reikalavimai keleivių draudimui garantuos maksimalų saugumą ir apsaugą visiems laivybos dalyviams.

**Šiame dokumente pateikta informacija yra tik informacinio pobūdžio ir neturi teisinės galių**

Draudimo politikos dėl keleivių draudimo

Keleivių draudimas yra svarbus saugumo aspektas, kai kalbama apie laivų veiklą. Lietuvos įstatymai yra aiškūs dėl privalomojo keleivių draudimo ir nustato tam tikras taisykles, kurias laivų savininkai ir operatoriai privalo laikytis.

Draudimo politika yra dokumentas, kuriame yra apibrėžiamos sąlygos ir taisyklės, kuriomis vadovaujamasi keleivių draudimo procese. Šis dokumentas yra reikalingas siekiant užtikrinti skaidrumą ir objektyvumą draudimo procese.

Pirmiausia, draudimo politikoje yra nurodomi pagrindiniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti laivai norint gauti privalomojo keleivių draudimo polisą. Tai gali apimti technines sąlygas ir saugumo standartus, kuriuos turi atitikti laivas.

Antra, draudimo politika apibrėžia draudimo dalyvių teises ir pareigas. Tai apima laivų savininkų, operatorių ir keleivių atsakomybės ir privalumus. Be to, draudimo politikoje taip pat gali būti nurodytos nuostatos dėl draudimo kompensacijų ir išlygų dėl laivybos nelaimės atvejų.

Be pagrindinių nuostatų, draudimo politika taip pat gali apibrėžti draudimo įmokų dydį, išmokų apribojimus ir draudimo galiojimo laiką. Šie elementai yra svarbūs užtikrinant draudimo procesų skaidrumą ir veiksmingumą.

Galutinai, draudimo politika gali apibrėžti ir kitus detalesnius aspektus, susijusius su keleivių draudimo procesu. Tai gali apimti procedūras dėl draudimo kompensacijų prašymų pateikimo, draudimo sutarties atnaujinimo arba panaikinimo taisykles ir kt.

Išvada, draudimo politika yra svarbus dokumentas, kuris užtikrina efektyvų ir teisingą keleivių draudimo procesą. Šis dokumentas padeda apibrėžti taisykles ir sąlygas, kuriomis vadovaujamasi keleivių draudimo srityje.

Privalomasis keleivių draudimo aprėptis

Privalomasis keleivių draudimas laivuose Lietuvoje yra teisės aktų nustatytas būtinumas, kuris apima daugelį svarbių aspektų. Draudimas taikomas visiems keleiviams, plaukiantiems komerciniais laivais, tiek vidaus, tiek tarptautiniais maršrutais. Šis draudimas apima ne tik laivų įvykių, bet taip pat ir kitų situacijų rizikas.

Privalomasis keleivių draudimas apsaugo nuo įvairių nelaimių, įvykusių laivybos metu. Tai apima avarijas, susijusias su laivo ar jo įrangos gedimais, ugnies, vandens ar kita gamtos stichijos poveikio sukeltas situacijas. Draudimo polisas taip pat gali padengti žalą keleiviams, jei jie patiria sužeidimus dėl nežymios avarijos ar nenumatyto laivininko arveikėjo veiksmų.

Bendros rizikos įvykiai

Bendros rizikos įvykiai yra įvykiai, kurie atsitinka dėl nenumatytų priežasčių ir nėra tiesiogiai susiję su laivininko ar įgulos veiksmais. Tai gali būti įvairios gamtos stichijos, tokiomis kaip uraganai, potvyniai ar žemės drebėjimai, kurie gali padaryti žalos laivui arba keleiviams. Taip pat rizika gali kilti dėl kito laivo kolizijos arba kitaip su juo susiduriant.

Avarija laivoje

Avarija laivoje gali atsitikti dėl techninių gedimų ar žmogaus kaltės. Tai gali būti susiję su laivo įrangos ar variklio gedimais, navigacijos sistemos klaidomis ar kitomis techninėmis problemomis. Taip pat, laivininko ar įgulos veiksmai arba jų klaidos taip pat gali sukelti avariją. Privalomoji draudimo apsauga taip pat galioja keleiviams, kurie patiria sužeidimus ar žalą dėl tokios avarijos.

Draudimo išimtys ir apribojimai

Privalomasis keleivių draudimas laivuose yra būtina apsauga, tačiau taip pat turi savo išimčių ir apribojimų, kuriuos turėtumėte žinoti, norėdami suprasti, kaip jis veikia ir kokie yra jo ribojimai.

Draudimo išimtys

 • Kai kurių nustatytų rizikų ir pavojų draudimas gali neįtraukti į draudimo polisą. Tai gali apimti tokias situacijas kaip karas, teroristinės atakos ar branduolinės katastrofos.
 • Jei keleivis sąmoningai sukelia nelaimę arba patiria žalą dėl savo noro ar elgesio, draudėjas gali atsisakyti išmokėti draudimo sumą.
 • Draudimas taip pat gali neapimti nelegalių veiksmų arba veiksmų, kuriuos įgyvendinant siekiama padaryti žalos.

Draudimo apribojimai

 • Privalomojo draudimo suma gali būti ribota iki tam tikrų ribinių sumų. Jei patiriate didesnę žalą nei nustatyta suma, galite gauti tik iki šios ribos.
 • Kai kuriems draudimų tipams gali būti nustatytos ir savo nuostatos dėl draudžiamų rizikų arba draudimo ribojimų.
 • Draudimo polisas gali turėti draudimo įstatymo nustatytus terminus ir sąlygas, kuriuos būtina laikytis, kad būtų galiojantis ir veikiantis draudimas.

Prieš pasirenkant privalomąjį keleivių draudimą laivuose, būtina atidžiai perskaityti draudimo sutartį ir susipažinti su draudimo išimtimis ir apribojimais. Tai padės jums suprasti, kokias situacijas draudimas apima ir kokios yra jo ribos. Jei turite kokių nors klausimų arba neaiškumų dėl draudimo apribojimų, rekomenduojama kreiptis į draudimo bendrovę, kad gautumėte aiškią ir išsamią informaciją.

Keleivių draudimo pasirinkimai ir paslaugos

Keleivių draudimas laivuose yra svarbus norint užtikrinti saugumą ir apsaugą visiems keleiviams. Lietuvos įstatymai nustato tam tikras priemones ir paslaugas, kurias galite pasirinkti.

Draudimo rūšys

Vienas iš keleivių draudimo pasirinkimų yra privalomas keleivių draudimas. Tai yra draudimas, kurį turi turėti kiekvienas keleivis, norintis vykti laivu. Šis draudimas apima kompensaciją už galimus nelaimingus atsitikimus, kurie gali įvykti laivybos metu.

Taip pat yra ir papildomas keleivių draudimas, kurį galite pasirinkti pasinaudodami įvairiomis paslaugomis. Taip galite gauti papildomą apsaugą ir kompensaciją dėl prarastų ar pažeistų daiktų, medicinos išlaidų ir kitų su laivu susijusių rizikų.

Paslaugos

Kai pasirenkate keleivių draudimą laivuose, galite naudotis įvairiomis paslaugomis, kurios padės jums geriau apsaugoti save ir savo turtą. Tam tikrose draudimo kompanijose jums gali būti pasiūlytos šios paslaugos:

 • Draudimo konsultacija: Draudimo ekspertai gali padėti jums aiškiai suprasti draudimo sąlygas, pasirinkti tinkamą draudimo apsaugą ir atsakyti į visus jūsų klausimus.
 • Pagalbos linija: Turint tokios paslaugos numerį, galite greitai gauti pagalbą ir paramą nelaimės atveju, pvz., medicininės pagalbos, evakuacijos iš laivo ir kt.
 • 24/7 draudimo aptarnavimas: Tai reiškia, kad bet kuriuo metu galite kreiptis į draudimo kompaniją ir gauti pagalbą ar informaciją, kuri jums reikalinga.

Šios paslaugos suteikia jums papildomą ramybę ir užtikrina, kad esant reikalui galėsite gauti greitą ir profesionalią pagalbą.

Keleivių draudimo kainos ir mokėjimo sąlygos

Keleivių draudimas laivuose yra būtina priemonė, užtikrinanti jūsų saugumą ir saugodama finansinį turtą. Tačiau svarbu žinoti, kiek jums kainuos toks draudimas ir kokios yra mokėjimo sąlygos.

Kainos

Keleivių draudimo kaina laivuose gali skirtis priklausomai nuo įvairių veiksnių, tokiais kaip:

 • kelionės trukmė;
 • kelionės maršrutas;
 • laivo tipas;
 • keleivių skaičius ir amžius;
 • pasirinktas draudimo periodas.

Todėl prieš draudimą svarbu pasikonsultuoti su draudimo bendrove, kad sužinotume tikslią draudimo kainą.

Mokėjimo sąlygos

Keleivių draudimo mokėjimo sąlygos taip pat gali skirtis priklausomai nuo draudimo bendrovės, kurią pasirinkote. Paprastai yra keletas galimų mokėjimo būdų:

 • viename mokėjime – susimokama visą draudimo sumą iš karto;
 • įmoka – draudimo suma yra padalinta į kelias dalis, kurias reikia sumokėti kas mėnesį arba kas ketvirtį;
 • banko pavedimu – pinigai gali būti pervesti tiesiai iš jūsų banko sąskaitos.

Be to, kai kurios draudimo bendrovės gali siūlyti nuolaidas ar specialias akcijas, jei mokėjimą atliksite internetu arba jei draudžiamas žymiai didesnis keleivių skaičius.

Atminkite, kad draudimo bendrovės gali taikyti įvairias mokėjimo sąlygas, todėl prieš pasirašydami sutartį svarbu išsiaiškinti visas detales bei aiškiai suprasti, kada ir kaip turite atlikti mokėjimus.

Keleivių draudimo reikalavimai išvykstant į užsienį

Lietuvos įstatymai taip pat nustato keleivių draudimo reikalavimus, kai kalbama apie išvykimus į užsienį. Šie reikalavimai yra būtini norint užtikrinti keleivių saugumą ir apsaugoti juos nuo nenumatytų situacijų atskiruose laivybos maršrutuose.

Bendrieji draudimo reikalavimai Papildomi reikalavimai tam tikroms paslaugoms
Draudimo suma Privalo būti tinkama kompensacijai už žalą, praradimą ar sužalojimus. Galimi papildomi reikalavimai, susiję su tam tikromis kelionės rūšimis (pvz., privalomas papildomas draudimas dėl ekstremalių veiklų).
Veiklos sritis Komercinės kelionės užsienyje Gali kisti priklausomai nuo kelionės pobūdžio ir tikslų, pvz., turizmo, verslo ar mokslinės kelionės.
Draudimo paslaugų teikėjas Įmonė, turinti licenciją teikti keleivių draudimo paslaugas Gali kisti priklausomai nuo kelionės pobūdžio ir tam tikrų kelionės aspektų (pvz., ypatingų rizikos veiksnių).
Draudimo laikotarpis Privalo apimti visą kelionės laikotarpį Gali būti papildomas reikalavimas tarpiniam draudimui tam tikrose vietose arba tam tikruose laiko tarpsniuose.

Prieš išvykdami į užsienį būtinai pasitarkite su draudimo paslaugų teikėju, norint užtikrinti, kad visi reikalavimai būtų tenkinami. Ši informacija tik apibendrinanti, todėl rekomenduojama taikyti individualų požiūrį ir pasitarti su specialistais.

Keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų laivuose pagal Lietuvos Respublikos įstatymus

Privalomasis keleivių draudimas laivuose pagal Lietuvos įstatymus

Klausimai ir Atsakymai ?

Kokiomis sąlygomis draudžiamas privalomasis keleivių draudimas laivuose?

Privalomasis keleivių draudimas laivuose yra draudžiamas tik tada, kai laivu laivybos pirkinių kelionės metu pervežami tik laivuose vežami pirkėjai, o ne viešiesiems būtina laivininkystė. Taip pat, privalomasis draudimas netaikomas atliekant keliones su keltu, kurios ilgiau nei 6 valandas trunka ir kuriose yra miegamųjų vietų arba yra numatyta viešoji arba kabinų laivyba. Galiausiai, privalomasis draudimas netaikomas nuosavo liudijimo užsiregistravusiam laivybai įprastiniam Å¡ilelio įrengiant krautuvę.

Kaip veikia privalomas keleivių draudimas laivuose?

Privalomas keleivių draudimas laivuose veikia taip: laivybos įmonė turi sudaryti draudimo sutartį su draudikų draudimu dėl privalomojo draudimo sutarties, kuri padengia laivybos sąjungos nustatytus nuostolius, jeigu įvyksta keleivių nelaimingas atsitikimas. Suma, kurią draudikui turės sumokėti laivyba, priklauso nuo laivo dydžio ir įrengimo kategorijos, taip pat nuo keleivių skaičiaus ir kelionės trukmės. Sutartis taip pat gali numatyti draudimo sutartį su draudimo įmone.

Kas atsitinka, jei neįsigyjamas privalomasis keleivių draudimas laivuose?

Jei neįsigyjamas privalomasis keleivių draudimas laivuose, laivybos įmonė gali būti nubausta bauda arba gali būti priimtas administracinis skundas. Be to, jei įvyksta keleivių nelaiminčių atsitikimų, kuriems reikės kompensacijos, laivybos įmonė bus atsakinga už visus nuostolius, kurie gali būti dideli.

Keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų laivuose pagal Lietuvos Respublikos įstatymus

!Diskusijos

Linas

04eb7a72bb31e32621c97b831509ff62?s=120&d=identicon&r=g

Labai svarbu suprasti ir įgyvendinti privalomąjį keleivių draudimą laivuose pagal Lietuvos įstatymus. Šis draudimas užtikrina mūsų saugumą ir tvirtumą, kai plaukiame. Nepaisant to, kad turime gerai išmoktus laivų kapitonų ir įgulos narius, nenumatytos situacijos gali kilti bet kada. Privalomojo draudimo sistema užtikrina, kad būtų padengtos visos galimos išlaidos, susijusios su nelaimėmis ir žalos atlyginimu, kurioms gali prireikti. Taip pat, jei kas nors atsakinėja už mūsų saugumą, mes galime turėti šiek tiek ramybės ir mėgautis plaukiojimu laivu. Vis dėlto, tai tik viena dalis iš daugelio priemonių, skirtų užtikrinti saugumą, todėl svarbu laikytis ir kitų saugumo taisyklių. Taigi, visiems laivuojantiems Lietuvos vandenyse labai svarbu suprasti ir įgyvendinti privalomąjį keleivių draudimą laivuose.


Dominykas Petravičius
267e8a5104686c302d86df167017199c?s=120&d=identicon&r=g

Puikus straipsnis! Labai išsamiai ir aiškiai paaiškinta, kaip veikia privalomasis keleivių draudimas laivuose pagal Lietuvos įstatymus. Tai yra labai svarbus aspektas, nes užtikrina, kad keleiviai yra apsaugoti nuo galimų nelaimių ir nenumatyto pavojingų situacijų atveju. Man labai patinka tai, kad šis draudimas taikomas visiems laivų savininkams, o ne tik tiems, kurie turi motorinius laivus ar didesnius laivus. Tai užtikrina, kad visiems keleiviams būtų taikomas vienodas draudimo lygis. Taip pat malonu matyti, kad Lietuvos įstatymai atitinka tarptautines rekomendacijas ir standartus. Tai reiškia, kad keleiviai gali jaustis saugūs, plaukdami Lietuvos vandenynuose ir ežeruose. Aš tikrai palaikau šį draudimą ir džiaugiuosi, kad Lietuva deda pastangas, siekdama užtikrinti keleivių saugumą laivoje. Nuostabi iniciatyva!


Tadas Kazakevičius
f12f6161e4be105fd470b946c2b30735?s=120&d=identicon&r=g

Puiki straipsnio tema! Aš visada domiuosi kelionėmis laivu, todėl labai įdomu sužinoti daugiau apie privalomąjį keleivių draudimą Lietuvoje. Mano nuomone, tai labai svarbus ir aktualus įstatymas, kuris apsaugo mus nuo įvairių nepatogumų ir neįvykių kelionės metu. Keleivių draudimas užtikrina, kad esame apdraustos nelaimės atveju ir turėsime finansinę paramą. Tai, kad privalomas keleivių draudimas galioja visose Lietuvos teritorijos laivybose, mane labai sužavėjo. Tiesiog nuostabu, kad net ir mažose valtyse ar kituose laivyse, mes, keleiviai, turime tokią apsaugą. Šis įstatymas tikrai didina mano pasitikėjimą laivo kelione ir suteikia daugiau ramybės. Be to, man patinka tai, kad Lietuvoje keleivių draudimo suma yra nustatoma įstatyme. Tai reiškia, kad mes, kaip keleiviai, visada žinosime, kiek pinigų gausime atlyginti. Tai dar vienas didelis pliusas, rodantis Lietuvos teisėtvarkos tvarkingumą ir aiškumą. Galų gale, norėčiau padėkoti autoriui, kad pasidalino šia svarbia informacija. Tai tikrai padeda mums, keleiviams, geriau suprasti savo teises ir galimybes laivo kelionėse. Tęskite tokius naudingus straipsnius apie įstatymus ir saugumą!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *