Adventinis rytmetys

Kaip ir kasmet gruodžio 2-ąją laivininkų mokykloje vyko Adventinis rytmetys. Uždegant pirmąją Adventinio vainiko žvakę mokyklos direktorė palinkėjo visiems ramaus, šviesaus ir palaiminto Laukimo laiko.

Paskaita “Keliaujame į Antarktidą!”

2019 m. lapkričio 29 d. mūsų mokyklos mokiniai, lydimi mokytojų R. Butkienės ir I. Gedminaitės, dalyvavo Jaunimo bibliotekos organizuotame renginyje – paskaitoje “KELIAUJAME Į ANTARKTIDĄ !“

Adventinio vainiko pynimas

Ramybės ir šviesos laiką atspindi Advento vainikas. Ta proga 2019 m. lapkričio 27-osios popietę laivininkų bendruomenės nariai susibūrę draugėn pynė adventinį vainiką.

Susitikimas – diskusija

2019 m. lapkričio 26 d. laivininkų mokyklos Ugdymas karjerai koordinatorė I. Gedminaitė ir LV-19 gr. mokinė G. Račkauskaitė dalyvavo susitikime-diskusijoje „Atviro darbo su jaunimu perspektyvos Klaipėdos mieste“.

Tarptautinė nerūkymo diena

2019 m lapkričio 21 d. Klaipėdos laivininkų mokyklos bendruomenė minėjo Tarptautinę nerūkymo dieną. Ta proga mokiniai klausėsi paskaitos apie rūkymo žalą, dalyvavo akcijoje “Iškeisk cigaretę į saldainį”.