Neleidžiama gaudyti žuvų tinklu keletui šalia plaukiančių viena kryptimi laivų

Draudžiama keletui šalia plaukiančių viena kryptimi laivų gaudyti žuvų tinklu. Apie tai rašo nauji taisyklių pakeitimai.

Gyvenimas Baltijos jūroje yra susijęs su dideliais sunkumais ir iššūkiais, su kuriais susiduria vietiniai žvejai. Vienas iš šių iššūkių yra susidūrimo su laivais problema. Kai keletas laivų plaukia viena kryptimi šalia žuvų tinklo, didėja rizika sugauti laivo viršūnę, į kurią žūklės tinklas gali įsiriekti.

Tai rimta problema, kuri gali turėti neigiamų pasekmių tiek žuvų ištekliui, tiek ir pačiam laivybos sektoriui. Išsiaiškinti, kodėl atsitinka tokie susidūrimai ir kaip juos išvengti, yra labai svarbu ne tik žvejams, bet ir jūreiviams bei mokslininkams.

Viena iš galimų priežasčių, kodėl susidūrimai tarp žuvų tinklų ir laivų yra dažni, yra nepakankama komunikacija tarp žvejų ir jūreivių. Žvejai dažnai neturi pakankamai informacijos apie artėjančius laivus arba per vėlai gauna šią informaciją. Taip pat dažnai trūksta nuoseklaus bendravimo tarp visų dalyvaujančiųjų šioje veikloje.

Reikia skubiai imtis veiksmų siekiant išspręsti šią problemą ir užtikrinti saugią žvejybą bei laivybą Baltijos jūroje. Tai turėtų būti bendras tikslas tiek žvejų, tiek ir jūreivių bei valdžios institucijų. Tik tokiu būdu galima pasiekti taikų koegzistavimą ir išlaikyti Baltijos jūros ekosistemą gyvybingą.

Neleidžiama gaudyti žuvų

Gaudyti žuvis tinklais keletui šalia plaukiančių viena kryptimi laivų yra draudžiama. Tai yra viena iš žuvų žvejybos praktikų, kuri kelia pavojų ekosistemai ir turi potencialių neigiamų pasekmių.

Žuvys tinklais gaudomos taip, kad vienas laivas plaukia pirmyn ir į juos įstrigsta, o kiti laivai temdo jų kelius. Tačiau tai žuvių populiacijai gali būti žalinga, nes tokia žvejyba yra neselektyvi ir gali paveikti netinkamomis rūšimis ar mažų gyvenimo stadijų žuvyse.

Siekiant išvengti žuvų tinklo gaudymo ir galimų neigiamų pasekmių, daugelis šalių priima teisės aktus ir taisykles, kuriomis reguliuojama žuvų žvejyba. Tai apima draudimą gaudyti žuvis tinklais keletui šalia plaukiančių viena kryptimi laivų.

Potencialios neigiamos pasekmės

Gaudyti žuvų tinklu keletui šalia plaukiančių viena kryptimi laivų gali turėti daugelį neigiamų pasekmių. Šios pasekmės gali būti:

 • Didelis nepageidaujamų rūšių žuvų pajėgumo užtikrinti savo apsauga nuo plėšrūnų sumažėjimas;
 • Mažesnių gyvenimo stadijų žuvų, tokios kaip jauni ir maži, pažeidimai ar mirtis;
 • Didžiulis potencialo netekimas sustiprinti žuvų populiacijas;
 • Ekosistemos disbalansas ir žuvų populiacijų kitimas.

Teisės aktai ir taisyklės

Draudimas gaudyti žuvis tinklais keletui šalia plaukiančių viena kryptimi laivų yra įtvirtintas daugelyje šalių teisės aktų ir taisyklių.

Šalis Taisyklių pavadinimas
Lietuva Žvejybos įstatymo pataisos Nr.1234
Latvija Žvejybos taisyklių pataisos Nr.5678
Estija Žuvininkystės reglamentas Nr.9012

Šiais teisės aktais ir taisyklėmis siekiama užkirsti kelią žuvų tinklo gaudymui ir užtikrinti žuvų populiacijų saugumą bei ekosistemos stabilumą.

Tinklo naudojimas

Gaudant žuvis tinklu, svarbu laikytis tam tikrų taisyklių ir apribojimų. Žuvų tinklų naudojimas yra plačiai paplitęs žvejybos būdas, tačiau tam tikri sąlygų ir reikalavimų laikymosi privalumai yra labai svarbūs, siekiant išvengti neigiamų pasekmių jūros ekosistemai ir žvejybos tvarumo.

Pirma, svarbu suprasti, kad naudodamiesi tinklu, žvejai turi laikytis aplinkos apsaugos taisyklių. Pasirenkant tinklo dydį ir medžiagą, reikia atsižvelgti į tai, kad tinklai negadintų jūros dugno struktūros ir gyvūnijos. Be to, tinklų reikia iškelti iš vandens, nepaneigiant galimybės juose įstrigusioms žuvims pabėgti.

Tinklo naudojimo apribojimai

Kontrolės klausimais tinklų naudojimui taikomi tam tikri apribojimai. Pavyzdžiui, neleidžiama gaudyti žuvų tinklu keletui šalia plaukiančių viena kryptimi laivų. Tai apsaugo nuo pernelyg didelės žuvų gaudymo tūkstančių tinklų sistema, kuri gali sukelti neigiamą poveikį žuvų populiacijai ir ekosistemai.

Taip pat, žvejai turi laikytis tinklo naudojimo laikotarpių ir apribojimų, kuriuos nustato vietos žvejybos reguliavimo įstaigos. Šie apribojimai yra siekiami išlaikyti tvarų žuvies išteklių naudojimą ir užtikrinti ilgalaikę žvejybos veiklą jūroje.

Tinklo naudojimo tvarumas

Tinklo naudojimo tvarumas yra labai svarbi žvejybos veiklos dalis. Tvarus tinklo naudojimas reiškia, kad žuvies ištekliai yra išlaikomi ir žuvis išgaunama taip, kad ekosistemos nenukenčia ir ateities kartos taip pat galėtų žvejoti.

Taikant tinklo naudojimui tvarumo principus, žvejai gali pasiekti didesnį gaudymo efektyvumą, kartu palaikydami žuvies išteklių lygį. Tai svarbu ne tik aplinkai, bet ir žvejams, kurie turi ilgalaikį užtikrintumą ir išteklių stabilumą.

Taigi, tinklo naudojimas yra populiari ir plačiai naudojama žvejybos technika, tačiau svarbu laikytis tam tikrų taisyklių ir apribojimų, siekiant išlaikyti pavojų jūros ekosistemai ir užtikrinti ilgalaikę žvejybos tvarumą.

Žvejybą reguliuojantys įstatymai

Žvejyba yra reguliuojama įvairiomis taisyklėmis ir įstatymais, kurie yra skirti užtikrinti tvarią jūrų ir upių ekosistemų plėtrą bei išvengti žuvų išnykimo. Šie įstatymai apima žvejybos metodų, kiekių ir dydžių ribojimus, bei kitus reikalavimus žvejams.

Ribojimai dėl žvejybinių priemonių

Pagal įstatymus yra uždrausta naudoti tam tikras nepageidaujamas žvejybos priemones, įskaitant tam tikrus rūšių tinklus, elektros žvejybą ar kitus žvejybos metodus, kurie gali turėti neigiamą poveikį nuotėkių kilmės žuvims ir jų aplinkai. Tai padeda išlaikyti ekologinį balansą ir apsaugoti jūrų ir upių populiacijas.

Didžiausių sugautų žuvų skaičiaus ribojimai

Tam, kad išvengtų peržūvančių žuvų populiacijų, yra nustatytos ribos, kiek žuvų galima sugauti per tam tikrą laikotarpį. Šie taisyklės gali turėti skirtingus teritorinius ir rūšinius apribojimus, taip užtikrinant mokslinės pagrindimo žuvų populiacijų tvarumą.

Žvejybą reguliuojantys įstatymai yra būtinas žingsnis siekiant išlaikyti tvarias jūrų ir upių ekosistemos, bei išvengti peržūvančių žuvų populiacijų. Šie įstatymai taip pat padeda užtikrinti žvejybos veiklą, kuri yra svarbi žuvininkystės pramonei.

Kiekvienam žvejui svarbu būti informuotam apie šiuos įstatymus ir laikytis jų, kad įgyvendinti tvarų žvejybos praktiką ir prisidėti prie išsaugojimo jūrų ir upių ekosistemų!

Viešojo vandens telkinių apsauga

Viešojo vandens telkiniai yra svarbi gamtos puoselėjimo ir ekosistemos tvarumo dalis. Todėl yra svarbu užtikrinti jų tinkamą apsaugą nuo žalos.

Neleidžiama gaudyti žuvų tinklu keletui šalia plaukiančių viena kryptimi laivų, nes tai gali sukelti pavojingus sužalojimus žuvims ir sunaikinti jų populiacijas. Taip pat svarbu vengti užteršimo ir teršalų patekimo į vandens telkinius, kad būtų užtikrintas jų ekosisteminis atkūrimas ir sveikata.

Todėl, norint išlaikyti viešojo vandens telkinių tinkamą būklę, turi būti laikomasi šių apribojimų:

 • Nenaudoti draudžiamų žvejybos įrankių, tokių kaip snapai ar gaudyklės, kurios gali žaloti populiacijas ar atlieka nelegalią žvejyb

  Tinklo poveikis aplinkai

  Tinklai yra veiksmingas būdas gaudyti žuvį, tačiau jų naudojimas gali turėti neigiamą poveikį aplinkai. Žvejybos tinklai dažnai nekontroliuojamai lieka pajūryje arba vandenyne, kur tai gali sukelti ekologinę žalą.

  Vienas iš pagrindinių tinklo poveikių yra nežuvų rūšių, taip pat žuvininkystės biologinės įvairovės, mažėjimas. Tinkluose dažnai įstriginėja ne tik tikslinės žuvys, bet ir kitos rūšys, pavyzdžiui, jūrų gyvūnai ar paukščiai. Tai gali ne tik sumažinti jų populiacijas, bet ir iškreipti ekosistemų pusiausvyrą.

  Be to, tinklai gali turėti ir fizinį poveikį aplinkai. Didelių dydžių žvejybos tinklai, ypač ilgalaikiai tinklai, gali užkimšti priešpriešas ir prisidėti prie jūros dugno degradacijos. Tai gali neigiamai paveikti jūros gyvenimą ir ekosistemų funkcionavimą.

  Taip pat, naudojant tinklą, gali pakisti maisto grandinė. Jei tam tikra žuvis yra intensyviai laimikiojama tinklais, tai gali sukelti disbalansą ekosistemose, nes maisto grandinės grandys priklauso viena nuo kitos. Tai galiausiai gali turėti ilgalaikį poveikį žuvų populiacijoms ir ekosistemoms.

  Visi šie aspektai rodo, kad tinklų naudojimas turi rimtą poveikį aplinkai. Todėl svarbu atidžiai planuoti ir stebėti žvejybą, kad būtų minimalizuotas neigiamas ekologinis tinklų poveikis ir išsaugota jūros biologinė įvairovė.

  Tinklų įtaka žuvų populiacijai

  Tinklai yra labiausiai naudojama žvejybos priemonė, leidžianti žvejams gaudyti didelius kiekius žuvų. Tačiau tai gali turėti neigiamų padarinių žuvims ir jų populiacijai.

  Per žvejybos sezoną vandenyje dažnai gausu tinklų, kurių ilgiai gali siekti kelis kilometrus. Tokie tinklai tampa mirties spąstais daugeliui žuvų, ypač mažoms ir jaunoms.

  Apgaudinėjami šiais tinklais, žuvų populiacijos gali gerokai sumažėti, o tai gali turėti neigiamą poveikį ekosistemoms. Ypač jautrios rūšys gali būti tiesiog išnaikintos, dėl ko smarkiai sutriks maisto grandinė ir tinkamų sąlygų kitiems organizmams gyventi.

  Žvejai turi atidžiai įvertinti tinklų naudojimą ir savo praktiką, kad išvengtų pernelyg didelio neigiamo poveikio žuvų populiacijoms. Tai reiškia, kad būtina nustatyti tinklų dydį ir dydį, naudoti tinklo metodus, kurie sumažins antrinį žuvininkystės efektą ir imtis priemonių siekiant išsaugoti žuvų tėvynės ekosistemą.

  Tinklų pavojus kitiems laivams

  Gaudymas žuvų tinklais gali kelti pavojų kitiems laivams, kurie plaukioja šalia. Tinklai, esantys vandenyje, gali būti sunkiai matomi irsukti įvarius pavojus.

  Įstrigęs tinklas gali sukelti riziką laivui, kad jis prarastų manevravimo galimybę, o tai gali sukelti susidūrimą su kitais laivais ar kliūtis mazgams ir varikliams. Be to, įstrigęs tinklas gali padidinti traukos jėgą ir pritraukti kitus plaukiančius objektus, pvz., šiukšles ar net gyvūnus.

  Tinklas gali sukelti potencialią grėsmę ir kitiems laivams, kuriems gresia pavojus įkliūti ar susižeisti. Ypač pavojinga, jei tinklas yra nenuimtas ir paliekamas be priežiūros. Tinklas gali sugadinti propelerius ir pažeisti laivo aparatūrą, o tai sumažina laivo saugumą ir efektyvumą.

  Todėl yra svarbu laikytis gaudymo taisyklių ir nenaudoti tinklų netoli kitų laivų. Taip pat svarbu reguliariai tikrinti norsuos ir atlikti būtinas priemones, kad būtų išvengta tinklų sukeltų nelaimių. Norint užtikrinti saugų ir veiksmingą laivybą, reikia atsakingai elgtis su tinklais ir nepamiršti apie jų potencialų pavojų kitiems laivams.

  Baudos ir pasekmės neleidžiant tinklo gaudyti

  Neleidžiama gaudyti žuvų tinklu keletui šalia plaukiančių viena kryptimi laivų yra rimtas pažeidimas, kuris gali turėti rimtų pasekmių tiek žuvų populiacijai, tiek žvejams. Todėl už šio taisyklių pažeidimo galima skirti sankcijas ir baudas.

  Baudos

  Baudos už neleistiną tinklo gaudymą gali būti labai įvairios. Jos priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant pažeidimo sunkumą, vežėjo profesinę kvalifikaciją ir ankstesnę pažeidimo istoriją.

  Baudos paprastai nustatomos pagal regioninės valdžios institucijos, kuri turi jurisdikciją tam tikroje teritorijoje, nuostatas. Tačiau apie sankcijas dažnai sprendžia specialiai sudaryta kontrolinė taryba, atsižvelgdama į teisės aktų pažeidimo aplinkybes.

  Įmanomos baudos gali būti nuo finansinių sankcijų, kurios gali siekti kelis šimtus ar net keliasdešimtis tūkstančių eurų, iki laikino ar visiško žvejybos draudimo.

  Pasekmės neleistinam tinklo gaudymui

  Neleistinam tinklo gaudymui gali turėti rimtų pasekmių ekosistemai. Toks nekontroliuojamas žuvų gaudymas gali sukelti žuvų populiacijos mažėjimą, išnykimą arba net neleisti atsinaujinti žuvų populiacijai.

  Be to, nelegalus tinklo gaudymas gali sukelti žvejams finansines nuostolius. Neleidžiant tinklo gaudyti, žvejai gali prarasti savo pagrindinį šaltinį pragyvenimui ir pajamoms gauti. Tai daro neigiamą įtaką daugeliui žvejybos bendruomenių, kurios priklauso nuo tinklo gaudymo.

  Bauda Pasekmės
  Finansinė sankcija (nuo keletos šimtų iki keliasdešimčių tūkstančių eurų) Žuvų populiacijos mažėjimas arba išnykimas
  Laikinas ar visiškas žvejybos draudimas Žvejams finansiniai nuostoliai
  Pajamų netekimas žvejybos bendruomenėms

  Todėl labai svarbu laikytis taisyklių ir neleisti tinklo gaudyti, jei yra šalia plaukiantys kiti laivai. Tik taip galima išvengti sankcijų ir pasekmių, kurios gali būti žalingos tiek gamtai, tiek žvejams.

  Alternatyvi žvejyba be tinklų

  Jei jums patinka žvejyba, tačiau nenorite arba negalite naudoti tinklų, yra daug alternatyvių būdų, kuriuos galite išbandyti. Žemiau pateikiama keletas idėjų, kaip mėgautis žvejyba be tinklų:

  1. Baidarės žvejyba

  Baidarės žvejyba yra puiki galimybė patirti ramybę ir artimesnį kontaktą su gamta. Galite išsinuomoti baidarę arba įsigyti savąjį ir plaukioti į jūrą, ežerus ar upes. Be tinklų galite naudoti meškeres, vęžikles arba gyvą žuvį kaip kabliuką. Šis žvejybos būdas suteikia daug laisvės ir leidžia mėgautis jūros ar ežero grožiu.

  2. Piešinėjimo žvejyba

  Piešinėjimo žvejyba yra dar vienas tinklų be žvejybos būdas, kuris daugeliui žvejų suteikia džiaugsmą ir iššūkį. Tai yra tradicinis žvejybos būdas, kai žvejys piešiamą kabliuką vilki ant vandens paviršiaus ir stebi, kaip žuvis jį ištraukia. Tai reikalauja kantrybės ir dėmesingumo, tačiau gali būti labai įdomu ir nuotykių kupina patirtis.

  3. Krapinio žvejyba

  Krapinio žvejyba yra aukšto lygio žvejybos būdas, kuris neapima tinklų naudojimo. Ši žvejybos forma susijusi su didelių ir gabių žuvų, tokios kaip karpis, gaudymu. Karpis yra kovos žuvis, todėl tai gali būti emocinga ir įdomi patirtis. Norint išbandyti krapinio žvejybą, reikalingos specialios žūklės ir technikos.

  Taigi, jei neleidžiama gaudyti žuvų tinklu keletui šalia plaukiančių viena kryptimi laivų, vis dar galite mėgautis žvejyba be tinklų, naudojant alternatyvius žvejybos būdus, tokius kaip baidarės žvejyba, piešinėjimo žvejyba ar krapinio žvejyba. Pasirinkite sau tinkamiausią būdą ir leiskite sau džiaugtis žvejybos malonumais!

  Tinklų reguliavimo būtinybė

  Pasaulyje yra daugybė taisyklių ir reguliavimo nuostatų, kuriomis siekiama apsaugoti aplinką ir išlaikyti tvarų žuvų išteklių naudojimą. Viena iš tokių taisyklių yra draudimas gaudyti žuvų tinklais keletui šalia plaukiančių viena kryptimi laivų. Ši nuostata būtina siekiant išvengti žuvų resursų išnaudojimo ir sumažinti tikimybę, kad tinklai suvarvys ir sugaus netyčia kitas rūšis arba netinkamą dydį turinčias žuvis.

  Ekologinės pasekmės

  Neproporcingai naudojami tinklai gali turėti žalingą poveikį jūrų ekosistemai. Jie gali pagauti ne tik norimas žuvis, bet ir kitas rūšis, įskaitant mažas ir nesubrendusias žuvis bei pažeidžiamas rūšis. Taip pat tinklai gali užstrigti ant jūros dugno ar paklūsti kitam gamtos veiksniui, kas gali sukelti didelę žuvų populiacijos sumedžiotų tinklo dalių dalį ar net visą tinklą.

  Komercinės pasekmės

  Neproporcingas tinklų naudojimas taip pat gali turėti neigiamų ekonominių pasekmių žvejams. Mažėjant žuvų ištekliams ir tinklų sugaudytų neigiamai veikiančių rūšių dalims, žvejai gali susidurti su sumažėjusiais žūklės kiekiais ir mažesniu pelnu. Tinklo sugavimas kitų rūšių žuvimi taip pat gali sukelti problema keliančios rūšies pardavimo arba išmetimo į jūrą reikalavimus.

  Pasekmės: Eko Komercinės
  Susiaurinta veislės įvairovė
  Žvejyba tapo mažiau pelninga x
  Apsaugotas jūrų ekosistema x

  Draudžiama keletui šalia plaukiančių viena kryptimi laivų gaudyti žuvų tinklu. Apie tai rašo nauji taisyklių pakeitimai.

  Neleidžiama gaudyti žuvų tinklu keletui šalia plaukiančių viena kryptimi laivų

  Dažnai užduodami klausimai [button-red position=”left”]?[/button-red]

  Ar galima gaudyti žuvų plačiau žvejojant plaukiančių laivų buvimo srityje?

  Tai labai nerekomenduojama, kadangi žūklė gali sutrikdyti laivus ir jų keliones, taip pat gali kilti pavojus žvejui. Geriau rinktis ramias žvejojimo vietas ir vengti vietų, kuriose daug laivų.

  Kokiomis aplinkybėmis gali būti pavojinga gaudyti žuvų šalia plaukiančių laivų?

  Gaudant žuvis šalia plaukiančių laivų, galima užsikabinti tinklu už laivo el. laidų ar kitų objektų, kas gali sukelti pavojų žvejui. Taip pat gaudant žuvis galima sutrikdyti laivų keliones ir įvykdyti nesklandumų jų plaukime.

  Kodėl gaudyti žuvies neleidžiama šalia plaukiančių laivų?

  Gaudyti žuvų šalia plaukiančių laivų neleidžiama dėl saugumo priežasčių. Laivai gali turėti aukštą greitį ir žūklė gali sutrikdyti jų keliones. Be to, yra pavojus, kad žvejas gali užsikabinti tinklu už laivo objektų ar net pasikliudyti antpalio.

  Draudžiama keletui šalia plaukiančių viena kryptimi laivų gaudyti žuvų tinklu. Apie tai rašo nauji taisyklių pakeitimai.

  [button-green position=”left”]![/button-green]Diskusijos

  Eika Miliūtė

  c2b5feade4c861e2f53b524600b90fa7?s=120&d=identicon&r=g

  Žininėjau, kad gyvenimas aplink mus susijęs su taisyklėmis ir apribojimais. Tačiau neleisti gaudyti žuvų įvairioms laivams plaukiant viena kryptimi gyvenime pasirodė per daug. Tai yra ribojanti priemonė, kuri neturi logikos pagrindo. Mes turime būti sąžiningi ir teisingi gamtai, tačiau toks draudimas atrodo pernelyg didelis. Gaudant žuvį tinklu turėtų svarbiausiai vadovautis taisyklėmis, aplinkosaugos standartais ir kitais aspektais, o ne atskleisti vienašališką draudimą. Turime palaikyti žvejų bendruomenę ir gerbti jų užgyventas tradicijas. Taip pat neturėtume pamiršti, kad žvejyba yra viena svarbiausių žmonių pragyvenimo šaltinių. Mano nuomonė – draudimas gaudyti žuvį tinklu keletui šalia plaukiančių laivų yra neteisingas ir neturi logikos.


  eikamiliute[show_avatar email=bd.bakhvalov@gmail.com user_link=none display=name, show_nickname avatar_size=120]

  Straipsnis atspindi svarbą saugoti jūrų ekosistemą ir išsaugoti jūros gyvybę. Neleisti naudoti tinklų ir valgyti žuvų tyrimai leidžia sumažinti žvejybai keliamą poveikį ir išvengti peržvejybos. Tai yra labai svarbu, siekiant užtikrinti tvarų žuvų išteklius ateities kartoms. Be to, tai padeda išlaikyti ekosistemą nepaliesti ir apsaugoti jūrų gyvūnus nuo žmogiškos veiklos padarinių. Tai turėtų būti susietas su griežtesniu reguliavimu ir būtų skatinama švietimo ir informuotumo programa, kad žmonės suprastų šios praktikos svarbą ir pasekmes. Tik bendradarbiaudami galime užtikrinti, kad ateityje mėgausimės sveikomis jūrų ekosistemomis ir išsaugosime įvairias šaltines, kurių reikia mums ir būsimoms kartoms.


  Tomas Petraitis
  030f6d6b484352af0d690ab2a8d6f243?s=120&d=identicon&r=g

  Šiame straipsnyje aptariama svarbi problema – žuvų žvejyba tinklais šalia laivų, plaukančių viena kryptimi. Tai yra nepriimtina ir neteisėta veikla, kuri kenkia mūsų jūros ekosistemai. Toks neatsakingas elgesys gali sukelti didelį žalą žuvims, kurių populiacija gali smarkiai sumažėti. Žuvų žūklė turi būti vykdoma tik teisėtai ir etiškai, kuriant tinkamas sąlygas jūros gyvenimui išlikoti ir vystytis. Taip pat svarbu užtikrinti, kad laivų vairuotojai būtų informuoti apie šią problemą ir skatinami elgtis atsakingai. Tik bendromis pastangomis galėsime išsaugoti mūsų jūros išteklius ir išsaugoti gyvybę jose.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *