Kas yra “bortų žiburiai” ir kokie jų taisyklės laivyboje?

Laivo

Bortų žiburiai yra šviesos signalai, skirti laivams ir kitoms plovėms priemonėms parodyti savo buvimo vietą ir judėjimo kryptį vandenyje. Jie taip pat naudojami siekiant užtikrinti saugią laivybą ir išvengti nelaimingų atsitikimų. Bortų žiburiai yra įrengiami ant laivo bortinės dalies, t.y. jo šonų, ir jie gali šviesti žalią, raudoną arba baltą šviesą.

Laivų šviesos signalai yra labai svarbūs, nes ženklinimas yra vienas iš svarbiausių komunikacijos būdų tarp laivų. Naudojant bortų žiburius, kiti laivai gali greitai ir lengvai nustatyti laivo poziciją, jo judėjimo greitį ir kryptį. Tai yra itin svarbu, ypač sutikus laivą tamsoje arba blogu matomumu.

Kadangi bortų žiburiai yra signalai kitoms laivybos priemonėms, yra griežtos taisyklės, kaip juos reikia naudoti. Pagal Tarptautinę jūrų signalizacijos taisyklių konvenciją, kelios svarbios taisyklės yra šios:

Kas tai yra “bortų žiburiai” laivyboje?

“Bortų žiburiai” yra specialių šviesos signalų sistema, skirta padėti morskiams aiškiai ir greitai nustatyti kitų laivų padėtį, kursą ir greitį. Tai yra svarbi dalis laivybos saugumo sistemų, kuri padeda išvengti avarijų ir susidūrimų jūrose ir vandens telkiniuose.

Bortų žiburių sistema apima du pagrindinius žiburius ant laivo – vieną dešinėje pusėje ir kitą kairėje pusėje. Šie žiburiai turi skirtingas spalvas ir gali leisti skirtingą šviesos bei mirksėjimo dažnį. Priklausomai nuo mirksėjimo dažnio ir spalvos, kitas laivas gali nustatyti, kokioje pusėje ir kokioje padėtyje yra šis laivas ir taip sumažinti riziką susidurti su juo.

Laivams taip pat draudžiama keisti šviesos signalus arba naudoti netinkamus spalvų derinius. Ši sistema turi aiškias taisykles, kad būtų išlaikomas aiškumas jūrose ir užtikrinta saugumo laivybai.

Kam reikalingi “bortų žiburiai” jūrų transportui?

“Bortų žiburiai” yra esminė saugos priemonė jūrų transporto priemonėse. Šie žiburiai yra įmontuoti į laivus ir kiti jūrų transporto priemones ir dedami ant jų bortų. Jų pagrindinis tikslas yra padėti kitoms laivyno arba aplinkui plaukiančioms transporto priemonėms matyti ir nustatyti jų padėtį ir kryptį.

Bortų žiburiai yra itin svarbūs saugai jūrų transporto priemonėse dėl šių priežasčių:

 1. Matomumo didinimas: “bortų žiburiai” yra įvairių spalvų ir šviesos stiprumo, kad būtų matomi net ir prastomis matavimo sąlygomis. Tai yra ypač svarbu naktį ar prastomis oro sąlygomis, kai kitos transporto priemonės galėtų sunkiai matyti artėjančias laivybos priemones.
 2. Padidinta matavimo sąlygų apsauga: “bortų žiburiai” priskirti tam konkrečiam laivybos priemonei padeda apsaugoti nuo kitų transporto priemonių atsitiktinio ar netyčinio susidūrimo. Šviesos signalai iš bortų žiburių taip pat gali padėti kitoms transporto priemonėms suprasti, kur laivybos priemonė ketina judėti ar manevruoti.
 3. Saugus laivybos priemonių pažymėjimas: bortų žiburiai taip pat padeda nustatyti laivybos priemonės padėtį ir kontūrus, todėl kitos transporto priemonės gali nustatyti, kurios pusės arba kryptimi jie nukreipti. Tai yra svarbu, nes padeda užtikrinti didesnį saugumą ir išvengti susidūrimų arba netekimų.
 4. Taisyklių nustatymas: bortų žiburiai turi nustatytas taisykles, susijusias su jų naudojimu ir spalvomis, kurios gali skirtis priklausomai nuo laivybos priemonės tipo, dydžio ir naudojimo intensyvumo. Šios taisyklės yra nustatytos tarptautiniu lygmeniu ir turi būti laikomasi visose jūrų transporto priemonėse.

Todėl “bortų žiburiai” yra labai svarbūs jūrų transporto priemonėse ir užtikrina geresnę matomumą, didesnį saugumą ir padeda išvengti potencialių avarijų arba netekimų jūroje.

Kaip veikia “bortų žiburiai” laivyboje?

“Bortų žiburiai” yra specialūs laivo signalinės šviesos, skirtos padėti laivams komunikuoti tamsiu laiku ar prastomis matomumo sąlygomis. Jie yra įdiegti laivo bortuose (šonuose) ir sklinda šviesą per tam tikrą kampą, parodant kitoms jūros transporte esančioms laivams laivo padėtį ir kryptį.

Laivyboje yra kelios taisyklės ir ženklai, susiję su “bortų žiburių” naudojimu. Pagrindinės taisyklės yra:

 • “Bortų žiburiai” turi būti įjungti, kai laivas yra praradęs matomumą arba vos matomam nuotolyje, pavyzdžiui, tamsiu laiku, stipriu lietingu ir miglota oru.
 • Priklausomai nuo laivo dydžio ir tipų, gali būti skiriamos skirtingos spalvos šviesos. Tačiau dažniausiai naudojami žali žibintai laivo kairei pusei ir raudoni žibintai dešinei pusei.
 • Laivas, kuris seka tiesiogiai priekyje, turėtų matyti raudonus (borto) žibintus kairėje pusėje ir žalius (bakstelio) žibintus dešinėje pusėje.
 • Laivas, kuris seka tiesiogiai iš priekio, turėtų matyti žalius (borto) žibintus kairėje pusėje ir raudonus (bakstelio) žibintus dešinėje pusėje.
 • Šių taisyklių nesilaikymas gali lemti laivo susidūrimą su kitu laivu, ypač kai matomumas yra ribotas. Todėl “bortų žiburiai” yra labai svarbūs saugiam laivybos plaukiojimui.

“Bortų žiburių” naudojimas laivyboje yra reguliuojamas tarptautinės jūrų signalizacijos taisyklėmis. Siekiant išvengti susidūrimų tarp laivų ir užtikrinti saugų jūros eismą, svarbu laikytis šių taisyklių ir tinkamai naudoti “bortų žiburius” pagal nustatytas kryptis ir spalvas.

Kokie yra “bortų žiburių” privalumai ir trūkumai?

“Bortų žiburiai” yra signaliniai prietaisai naudojami laivyboje. Jie turi tam tikrą privalumų ir trūkumų, kuriuos svarstydami galime geriau suprasti šių prietaisų reikšmę jūrų transporto saugumui.

Privalumai:

1. Matomumas: “Bortų žiburiai” gali būti matomi iš tolimo atstumo, padedami suvokti laivo poziciją, ypač esant prastoms matomumo sąlygoms arba naktį. Jie taip pat gali būti naudingi kitiems jūrų transporto priemonėms, leisdamas identifikuoti artėjantį laivą.

2. Saugumas: “Bortų žiburiai” padeda išvengti potencialių avarijų, nes signalizuoja kitus laivus apie jūsų buvimą ir judėjimą. Jie taip pat gali būti naudingi nukentėjusių laivų paieškai ir gelbėjimui, nes gali parodyti, kur yra laivas, kad jį būtų galima rasti greičiau.

Trūkumai:

1. Energetinis vartojimas: “Bortų žiburiai” reikalauja energijos šaltinio, kad veiktų tinkamai. Tai gali būti papildomas energijos šaltinis, kuriam reikalingos pastovios priežiūros ir pakeitimo išlaidos, arba jie gali būti prijungti prie laivo pagrindinio energijos šaltinio, tačiau tai gali padidinti bendrą laivo energijos suvartojimą.

2. Papildoma prietaisų priežiūra: “Bortų žiburiai” turi būti palaikomi, kad jie veiktų tinkamai. Tai gali reikšti, kad juos reikia reguliariai patikrinti, remontuoti arba pakeisti, jei jie sugenda arba išsirie su laiku.

Taigi, “bortų žiburiai” turi tam tikrų privalumų, tokį kaip pagerintas matomumas ir didesnis saugumas, tačiau jie taip pat turi trūkumų, tokių kaip energetinis vartojimas ir papildoma priežiūra.

Privalumai Trūkumai
Matomumas iš tolimo atstumo Energetinis vartojimas
Padeda išvengti avarijų Papildoma priežiūra
Naudingi gelbėjimo operacijoms

Kas turi teisę montuoti “bortų žiburius” laivyboje?

Pagal Tarptautinę laivybos taisyklių konvenciją, “bortų žiburiai” turi būti montuojami tik ant tam tikrų laivų. Žiburiai gali būti montuojami tik tada, kai laivas turi tiek vandens, tiek oro transporto priemonių.

Laivo kapitonas yra atsakingas už “bortų žiburių” montavimą ir jų tinkamą veikimą. Jis turi užtikrinti, kad žiburiai būtų matomi ir veiktų tinkamai, nes tai padeda išvengti nelaimingų atsitikimų jūroje.

Be to, žiburiai gali būti sumontuoti tik ankstyvame arba vėlyvame laike, kai regėjimas yra apribotas dėl silpnos matomumo sąlygų. Šiuo atveju, žiburiai padeda identifikuoti laivą, nusiteikti kursą ir išvengti galimos kliūtys jūros eismo srityse.

Yra tam tikros taisyklės dėl “bortų žiburių” montavimo ir jų naudojimo laivyboje, todėl laivo įgulos nariai turi būti išsamiai apmokyti šiuo klausimu ir turėti atitinkamą kompetenciją.

Kokio dydžio turi būti “bortų žiburiai” laivyboje?

“Bortų žiburiai” yra itin svarbūs saugumo elementai laivyboje ir jų dydžiai yra nustatyti tam, kad būtų užtikrintas geras matomumas ir informacija apie laivo padėtį. Pagal Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) taisykles, skirtingi laivai turi įdiegti “bortų žiburius” skirtingais dydžiais, atsižvelgiant į jų ilgį ir tipą.

Paisant taisyklių, “bortų žiburių” dydis taip pat gali skirtis priklausomai nuo konkretaus laivybos įstaigos nustatymų. Tačiau paprastai nustatomi šie standartiniai dydžiai:

Maži laivai:

Mažesni laivai, kurių ilgis neviršija 50 metrų, turi įdiegti “bortų žiburius” su skersmeniu ne mažesniu kaip 60 mm.

Vidutinio dydžio laivai:

Vidutinio dydžio laivai, kurių ilgis viršija 50 metrų, turi įdiegti “bortų žiburius” su skersmeniu ne mažesniu kaip 75 mm.

Svarbu pažymėti, kad šie dydžiai gali skirtis priklausomai nuo specifinių jūrininkystės taisyklių kiekvienoje šalyje. Todėl, norint būti laikomam tinkamu, rekomenduojama atidžiai sekti jūrų saugumo taisyklių pakeitimus ir atnaujinti laivo “bortų žiburius” pagal reikalavimus.

Kokie yra “bortų žiburių” taisyklių reikalavimai laivyboje?

Geriau žinomi kaip “bortų žiburiai”, laivų žibintai yra svarbi dalis laivybos saugos. Jų tikslas yra užtikrinti matomumą ir išvengti potencialios kelių, potvynių ir kitų nelaimingų atsitikimų laivybos metu. Štai kokie yra pagrindiniai taisyklių reikalavimai dėl “bortų žiburių” naudojimo laivyboje:

1. “Bortų žiburiai” turi būti tinkamai veikiantys ir prieinami.

Kiekvienas laivas turi būti aprūpintas tinkamais riboto matomumo sąlygomis “bortų žiburių” tipais, kurie yra tinkamai surinkti ir veikiantys. Jie turi būti prieinami ir lengvai pasiekiami, tam, kad galima būtų juos patikrinti ir prireikus pakeisti.

2. “Bortų žiburiai” turi būti veikiami pagal tarptautinius reikalavimus.

Visuose laivuose “bortų žiburiai” turi būti sureguliuoti ir veikiami pagal tarptautinius laivybos taisykles. Tai užtikrina, kad jie bus matomi ir suprantami kitų laivų, laivybos takų priežiūros valdžios bei kitų laivybos dalyvių.

3. “Bortų žiburiai” turi būti tinkamai montuojami ant laivo.

Nepriklausomai nuo to, ar tai yra priekyje, gale ar šonuose, “bortų žiburiai” turi būti tvirtai pritvirtinti prie laivo ir techniškai tinkami atlaikyti žiaurias jūrų sąlygas. Šie žibintai turi būti matomi iš tolimesnio atstumo ir suteikti pakankamą šviesos stiprumą.

4. “Bortų žiburiai” turi būti tinkamai priežiūros ir laikymo.

Laivų savininkai ir įgula yra atsakingi už “bortų žiburių” priežiūrą ir laikymą. Tai reiškia, kad jie turi būti periodiškai patikrinti, kad būtų užtikrinta jų veikimas ir tinkamas šviesos stiprumas. Taip pat, jie turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų arba neplanuotų gedimų.

Laivų “bortų žiburiai” yra svarbi priemonė laivybos saugai, todėl yra svarbu laikytis aukščiau minėtų taisyklių ir užtikrinti jų tinkamą veikimą visuomet. Atidžiai stebėkite, ar jūsų laivo “bortų žiburiai” atitinka nustatytus reikalavimus, ir atlikite visus būtinus veiksmus, kad išvengtumėte potencialių pavojų laivybos metu.

Ką reikėtų žinoti apie priežiūrą ir patikrintus “bortų žiburių” laivyboje?

Laivams skirti “bortų žiburiai” yra svarbi ir saugumo aspektui nusavinta apranga, kuri padeda laivininkams matyti kitus laivus ir pavojaus signalus net ir prasčiausios matomumo sąlygos. Norint adekvačiai naudotis šiais žiburiais, svarbu laikytis tam tikrų taisyklių ir atlikti periodines priežiūros procedūras.

Priežiūra ir tikrinimas

Kad “bortų žiburiai” būtų veiksmingi ir patikimi, juos reikia prižiūrėti ir periodiškai tikrinti.

Pirma, būtina reguliariai patikrinti, ar žibūreliai veikia tinkamai. Tai galima padaryti palyginus jų šviesos stiprumą ir tinkamą slydimo tvirtinimą. Taip pat reikia įsitikinti, kad “bortų žiburiai” yra laisvi nuo purvo ar kitų kliūčių, kurios gali trukdyti šviesos sklaidai.

Antra, svarbu pasirūpinti, kad “bortų žiburiai” būtų laiku pakeisti, jei jie tampa neveiksmingi ar sugedę. Šiame atveju neturėtų būti leidžiama plaukti laivu be tinkamai veikiančių “bortų žiburių”, kadangi tai gali kelti pavojų jūros navigacijai.

Taisyklės laivyboje

Kai naudojate “bortų žiburius”, svarbu laikytis tam tikrų taisyklių, kad būtų užtikrinta visų laivų sauga ir sklandi jūrų navigacija. Kai kurios iš svarbiausių “bortų žiburių” taisyklių yra:

 1. Turite žinoti, kaip tinkamai įdiegti ir patikrinti “bortų žiburius”, vadovaudamiesi laivų konstrukcijos instrukcijomis ir saugumo reikalavimais.
 2. Vartojant “bortų žiburius”, svarbu žinoti jų signalizavimo reikšmę ir juos naudoti tik tam tikromis situacijomis, kaip nurodyta tarptautinėse jūrų navigacijos taisyklėse.
 3. Nenaudokite klaidinančių signalų ir nesunašaukite kitų laivų su neteisingais “bortų žiburių” signalais. Tai gali kelti pavojų kitiems laivams ir nesąžiningai veikti jūrų eismą.
 4. Esant skaidresnei matomumui, turėtumėte sumažinti “bortų žiburių” ryškumą, kad nesusiaurintumėte kitų laivybos dalyvių tenkančio laisvo judėjimo koridoro ir nesukeltumėte nereikalingų sutrikimų navigacijai.

Laivaudami su “bortų žiburiais”, turite būti atidūs, atsakingi ir laikytis nurodytų taisyklių, kad užtikrintumėte laivų saugumą ir sklandų jūrų eismą.

Kokie yra “bortų žiburių” būtinų dokumentų reikalavimai laivyboje?

Laivybos srityje bortų žiburiai yra labai svarbūs, todėl yra nustatytos tam tikros taisyklės, susijusios su būtinų dokumentų reikalavimais. Šie dokumentai turi patvirtinti bortų žiburių tinkamumą ir sąlygas, kad laivas galėtų plaukti saugiai.

1. Sertifikatų ir licencijų dokumentai

Tai yra svarbūs dokumentai, kuriuose turi būti nurodytos laivo bortų žiburių charakteristikos, jų tipai, galia, atstumo matymo ribos, veikimo temperatūros ir pan. Taip pat šiuose dokumentuose turi būti nurodyti laivybos įmonės duomenys, operatoriaus pavardė ar pavadinimas.

2. Laivo techninio pasąmonio dokumentai

Techninio pasąmonio dokumentai yra būtini siekiant užtikrinti, kad bortų žiburai atitiktų saugumo reikalavimus. Šiuose dokumentuose turi būti aprašyta, kaip veikia bortų žiburai, jų elektros schemos, taip pat informacija apie pagrindines jų dalis ir variklius.

3. Laivo dokumentai

Laivo dokumentai yra reikalingi tam, kad būtų patvirtinta laivo būklė ir tinkamumas laivybai. Šie dokumentai apima laivo registracijos dokumentus, dokumentus apie laivo veikimo sąlygas ir klasifikaciją, taip pat dokumentus, patvirtinančius, kad laivas atitinka tarptautinius ir vietinius saugumo reikalavimus.

Visi šie dokumentai turi būti laikomi laive ir prieinami bet kuriuo metu. Inspektoriai ar kitos institucijos gali reikalauti juos patikrinti norėdamos įsitikinti, kad bortų žiburiai atitinka visus reikalavimus ir kad laivas yra tinkamas laivybos veiklai.

Kas yra atsakingas už “bortų žiburių” taisyklių laikymąsi laivyboje?

Laivyboje atsakingumas už “bortų žiburių” taisyklių laikymąsi tenka laivybos įgūdžių turintiems specialistams, ypač laivų kapitonams ir jūreiviams. Jie turi žinoti ir suprasti taisykles, susijusias su šių žiburių naudojimu, laivybos signalizacija, navigacija ir saugumo reikalavimais.

Kapitonas arba laivo vadovas yra atsakingas už bendrą laivo tvarką ir saugumą, taip pat turėtų būti gerai supažindintas su visomis laivybos taisyklėmis. Jūreiviai ir įgula turėtų būti tinkamai išmokyti, kaip naudoti “bortų žiburius”, kaip ir kada juos įjungti arba išjungti, taip pat kada ir kaip naudoti kitas signalų priemones.

Be šių specialistų, žiburių taisyklių laikymąsi taip pat stebi ir valstybinės institucijos, tokios kaip jūreivių direkcijos, laivybos inspekcijos arba saugumo tarnybos. Jos atsakingos už reguliuotės laivybos veiklą, nustato taisykles ir procedūras, kurių turi laikytis visi laivyboje dalyvaujantys asmenys, įskaitant “bortų žiburių” naudojimą.

Laivo

Kas yra “bortų žiburiai” ir kokie jų taisyklės laivyboje?

Klausimai ir Atsakymai ?

Kas yra bortų žiburiai ir kokią funkciją jie atlieka laivyboje?

Bortų žiburiai yra specialūs šviesos signalai, įrengti kiekviename laive. Jie skiriasi nuo kitų laivų signalų ir turi tam tikrą reikšmę. Šie žiburiai naudojami norint parodyti kitam laivui jūros kelyje tam tikrą informaciją, pavyzdžiui, kryptį ar narvus.

Kokiais atvejais būtina panaudoti bortų žiburius laivyboje?

Bortų žiburius būtina panaudoti tam tikromis situacijomis, kai yra pavojus ar galimas susidūrimas su kitu laivu. Tai gali būti, pavyzdžiui, tamsiuoju metu arba blogomis oro sąlygomis. Taip pat juos reikia naudoti, jei laivas išvysta kitą laivą, su kuriuo yra tikimybė susidurti.

Kas gali būti signalizuojama naudojant bortų žiburius laivyboje?

Bortų žiburių signalai gali informuoti apie laivo kursą, greitį, valymą ir kt. Pavyzdžiui, vienas žiburas gali reikšti, kad laivas vaziuoja į priekį, o du žiburai – kad laivas juda atbulomis. Jie taip pat gali būti naudojami norint parodyti, kad laivas keičia kursą ar stabdo.

Kas yra bortų žiburių taisyklės laivyboje?

Bortų žiburių taisyklės reikalauja, kad laivas turi būti aprūpintas šviesos signalais, kurie atitinka tarptautinius standartus. Šie signalai turi būti aiškiai matomi ir lengvai suprantami kitiems laivams jūroje. Taip pat laivui vaziuojant naktį, turi būti įjungti tinkami žibuliniai signalai, kad būtų galima informuoti kitus apie savo judėjimą ir nustatyti atstumą tarp laivų.

Laivo

!Komentarai

Viktorija Urbonaite

57025d2ffc91e561600301d38038a2a2?s=120&d=identicon&r=g

“Bortų žiburiai” yra specialios šviesos signalai, kurie naudojami laivyboje siekiant geriau matyti, suprasti ir bendrauti tarp laivų jūroje. Juos galima rasti įvairiose laivybos taisyklėse ir jie yra labai svarbūs saugiam laivybos procesui. Šie signalai paprastai naudojami naktį arba situacijose, kai matomumas yra ribotas. Jie leidžia kitam laivui suprasti, kuris laivas jis yra, kokia jo kryptis, ar jis stovi ar juda, ir kokios yra jo ketinimai. Svarbi taisyklė laivuose yra tinkamas bortų žiburių naudojimas. Bortų žiburiai privalo būti matomi, pakankamai ryškūs ir tinkamai nukreipti, taip kad kitas laivas galėtų juos lengvai pastebėti. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tinkamą žiburių spalvų naudojimą, pagal taisyklės nustatytus standartus. Kita svarbi taisyklė yra laivo bortų žiburių valdymas. Šie žiburiai turi būti įjungti tam tikrose situacijose, pvz., kai laivas juda ar tai reikalauja aplinkybės. Taip pat yra specialios taisyklės, kaip signalizuoti apie manevrą, storąjį laivą, tinklo vėžį ir daugelį kitų. Bortų žiburiai padeda išvengti susidūrimų jūroje ir užtikrina laivybos saugumą. Todėl būtina laikytis taisyklių ir tinkamai naudoti šiuos signalus. Tai yra vienas iš būdų, kaip prisidėti prie bendros jūrų saugumo ir laivybos kultūros.”


Lukas Jankauskas
d086134d600f6f357e00d8308a1e0e35?s=120&d=identicon&r=g

“Bortų žiburiai” yra būtinas saugos elementas, įdiegtas ant laivo ar jachtos bortų. Šie žiburiai padeda matyti laivą iš tolimo nuotolio ir taip sumažina potencialią avarijos riziką. Jie taip pat gali padėti naviguoti tamsiu paros metu ar mažos matomumo sąlygomis. Taisyklės dėl “bortų žiburių” yra griežtos. Jie privalo būti įdiegti abiejose laivo pusėse ir būti matomi iš visų krypčių. Be to, jų šviesa turi būti baltos spalvos ir nuolat vilkėti. Tai suteikia kitoms laivybos priemonėms ir trumpalaikiams laivams tinkamą matomumą. Taip pat “bortų žiburių” šviesa turi būti matoma nuo ne mažesnės kaip 2 mylių atstumo. Kiekvienas laivo savininkas ir vairuotojas turėtų žinoti šias taisykles ir nuolat tikrinti, ar jų žiburiai tinkamai veikia. Tai padeda išvengti avarijų ir užtikrina saugią laivybą. Būdamas savo laivybos entuziastu, aš visada laikausi šių taisyklių ir rekomenduoju tai daryti kiekvienam, kuris mėgsta laivintis. Nevaržykime mėgavimosi vandens pramogomis, bet visada saugokime savo ir kitų saugumą.


Mike
c1b77014700b8486c9c97200a45374ff?s=120&d=identicon&r=g

“Bortų žiburiai” yra svarbi laivybos dalis, kurios taisyklės turi būti laikomos siekiant saugumo jūroje. Kaip kiekvienas pradedantysis jūrininkas, aš ne kartą susidūriau su “bortų žiburių” sistema ir jos svarba įsitvirtino mano sąmonėje. “Bortų žiburiai” yra ryškinės šviesos signalai, įrengti ant laivo borto. Jos dažniausiai yra nematomos dienos šviesoje, tačiau tampa labai matomos naktį. Šie žiburiai turi būti paleisti nuo saulėlydžio iki saulėtekio ir privalo leisti pastebėti kitus laivus apie mūsų buvimo vietą ir kryptį, taip padidinant bendrą jūrų eismo saugumą. Taisyklių laivyboje yra keletas esminių dalykų, kuriuos reikia prisiminti, norint tinkamai naudoti “bortų žiburius”. Pirmiausia, jie turi būti tinkamai instaliuoti ant laivo borto, kad būtų užtikrintas maksimalus matomumas. Be to, jie turi būti paleisti teisingu laiku, niekada nepamirštant, kad saulėlydžio ir saulėtekio metu yra būtinas šviesos signalo perdavimas. Savaime suprantama, kad “bortų žiburiai” privalo būti matomi ir neblokuojami jokiais daiktais ar objektais ant laivo, nes tai gali kelti pavojų kitiems laivams. Taip pat svarbu nepamiršti reguliariai tikrinti žiburių geros būklės bei tinkamai prižiūrėti ir priežiūros metu. Tikėkimės, kad kiekvienas jūrininkas laikysis šių taisyklių ir užtikrins saugų laivybos eismą jūroje.


Dangauske
3586d3e100e0309c69b76552eda3da13?s=120&d=identicon&r=g

“Bortų žiburiai” yra specialios šviesos signalizacijos įrenginiai ant laivo bortų (šonų), kurie naudojami pagerinti laivybos saugumą. Šie žiburiai turi savo taisykles, kurios yra svarbios norint užtikrinti sklandų ir saugų laivybos procesą. Pagrindinė taisyklė yra tai, kad “bortų žiburai” turi būti aktyvuoti tamsiu paros metu arba sumažėjus matomumui. Jie gali būti įjungti ir dienos metu, jei matomumas yra ribotas dėl rūkų, miglos ar kito tipo oro sąlygų. Tai padeda kitoms laivų arba vandens transporto priemonėms matyti laivą ir išvengti galimų susidūrimų. Kitas svarbus aspektas yra “bortų žiburių” spalvos. Dažniausiai jie yra raudonos, tačiau gali būti naudojamos ir kitos spalvos, pavyzdžiui, šviesios arba žalios, priklausomai nuo konkrečio laivybos regiono. Svarbu prisiminti, kad spalva rodo laivo judėjimo kryptį ir jo būseną, todėl juos reikia atidžiai stebėti ir naudoti tinkamai. Be šių taisyklių, “bortų žiburiai” taip pat turi būti tinkamai priežiūros. Tai apima reguliarų patikrinimą, ar šie įrenginiai yra tvarkingi ir veikia tinkamai. Bet koks gedimas gali kelti pavojų ne tik pačiam laivui, bet ir kitoms vandens transporto priemonėms, todėl būtina laikytis šių taisyklių. Galima teigti, “bortų žiburiai” yra svarbi laivybos saugumo priemonė, taigi jų taisyklės turi būti laikomos ir suprantamos visų laivybos operatorių. Tai padeda išvengti bet kokio įvykio ir užtikrinti saugią laivybos patirtį visiems vandenyse.


Antanas Ivanavicius
2e7b2652c6bf29d3f1cb8e68f9b71cb2?s=120&d=identicon&r=g

“Bortų žiburiai” yra specialios signalinės šviesos įtaisai, kurie naudojami laivyboje tam, kad parodytų kitoms laivybos transporto priemonėms jų buvimo vietas bei judėjimo kryptį. Šie žiburiai yra esminė dalis saugos jūroje užtikrinimo ir yra privalomi taisyklių laivyboje. Pagal tarptautines jūrų signalizacijos taisykles, bortų žiburių šviesos turi skirtingus spalvų derinius. Kairiajame šonelio borto žiburio galūne yra žalia šviesa, o dešiniajame šonelio borto žiburio galūne yra raudona šviesa. Per jūrą plaukiantys laivai turi žinoti šias taisykles ir būti pasiruošę reaguoti atitinkamai. Be spalvų taisyklių, bortų žiburiai taip pat turi savo vietą laivyboje. Jie turi būti pastatyti ant abiejų laivo šonų ir jiems turi būti suteikta pakankamai aukščio, kad jie būtų matomi iš toli. Taip pat svarbu tinkamai prižiūrėti bortų žiburius ir užtikrinti jų tinkamą veikimą bei šviesos stiprumą. Todėl, jei plaukiu jūroje ar kasinoroje vandenyne, svarbu žinoti ir laikytis taisyklių, susijusių su bortų žiburiais. Tai padės užtikrinti saugią laivybą ir išvengti potencialių avarijų ar sudūrimų su kitais plaukiojančiais laivais. Tad, esant jūroje, būkime atsargūs ir gerbkime taisykles!


Tomas Kazlauskas
7eb68d17c867ccc02be6c57f87fed918?s=120&d=identicon&r=g

“Bortų žiburiai” yra specialūs ženklinimo prietaisai, naudojami laivyboje. Jie turi didelę svarbą saugumui jūroje. Šie žibintai yra įrengti ant laivo borto ir sugeba duoti specialią šviesos signalo ženklą. Tai padeda apsaugoti ir užtikrinti aiškią navigaciją laivyboje tamsoje ar blogoje matomumo sąlygomis. “Bortų žiburių” taisyklės yra griežtos ir svarbios laivybos bendrijai. Taisyklės numato, kad “bortų žiburys” turi būti matomas iš visų laivybos krypčių, atsižvelgiant į laivo dydį ir klasę. Jis turėtų būti įjungtas tamsiu metu ir bet kokia bloga matomumo sąlyga, kad būtų pasiektas maksimalus saugumas. Taip pat yra tam tikros taisyklės dėl jo aukščio nuo vandens, kad būtų užtikrinta geriausia matomumo teikimo galimybė. “Bortų žiburio” spalva ir intensyvumas taip pat turi griežtas nustatytas taisykles. Tai padeda užtikrinti, kad “bortų žiburiai” būtų lengvai atpažįstami kitiems laivams ir netoliese esantiems objektams. Visa tai padeda sumažinti galimybę susidurti su kitais laivais, užtikrinant saugią ir aiškią navigaciją sausumoje. “Bortų žiburių” laikymosi taisyklės yra būtinos norint užtikrinti saugią laivybos aplinką ir išvengti nelaimingų atsitikimų, ypač be tiesioginio matomumo sąlygų. Todėl būtina, kad visi jūreiviai laikytųsi šių taisyklių ir tinkamai prie jų pritaikytų savo laivų įrangą. Tik taip galėsime turėti saugią ir sklandžią laivybos sistemą.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *