Bet kurio laivo prasilenkimo tvarka naudojant radiolokatorių ir radiotelefono ryšį

Kodel Bet kuris laivas, kuris plaukia naudodamas radiolokatorių, kviečiamas radiotelefono ryšiu privalo atsakyti šiuo ryšiu, pranešdamas savo kategoriją, pavadinimą, kursą ir vietąVėliau jis privalo suderinti su laivu, plaukiančiu priešais, prasilenkimo tvarką

Laivai yra didelės transporto priemonės, kurios naudojamos judėti per vandenį. Kiekvienas laivas turi savo trajektoriją, kurioje jis juda. Tačiau gali atsitikti situacija, kai laivai sutinka vienas su kitu arti ir gali prasilenkti. Norint išvengti galimų nelaimių, yra nustatyta aiški prasilenkimo tvarka, kurią laivai turi laikytis.

Laivai prasilenkimo metu turi gerai bendrauti tarpusavyje, kad išvengtų bendro prasilenkimo. Vienas iš būdų, kaip tai padaryti, yra naudoti radiolokatorių ir radiotelefono ryšį. Radiolokatorius padeda laivams nustatyti, kurioje pusėje yra kitas laivas. Taip pat laivai, kurie juda mažesne greičiu, privalo pasitraukti į šoną, kad suteiktų daugiau vietos greitesniems laivams.

Mažieji laivai, tokie kaip žvejybos laivai ar maži kateriai, taip pat privalo pranešti apie savo buvimo vietą didesniams laivams, kad šie žinotų, kur jie yra ir galėtų priimti tinkamas sprendimus. Taigi, radiotelefono ryšys yra gyvybiškai svarbus komunikacijos įrankis, kuris padeda išlaikyti tvarką ir saugumą vandens kelyje.

Prasilenkimo tvarka naudojant radiolokatorių ir radiotelefono ryšį

Prasilenkimo tvarka tarp dviejų laivų yra svarbi saugumui jūroje. Kiekvienas laivas privalo informuoti kitą laivą apie savo buvimą, kursą, greitį ir planus. Tai leidžia išvengti potencialių avarijų ir užtikrinti sklandų prasilenkimą.

Jūroje naviguojantys laivai turi naudoti radiolokatorių ir radiotelefono ryšį, kad palaikytų informacijos mainus tarp jų. Kai du laivai artėja vienas prie kito, jie turi pranešti vienas kitam apie savo buvimą ir ketinimus. Tai padeda sumažinti riziką ir užtikrinti saugų prasilenkimą.

Bet kuris laivas, kuris artėja prie kito, turi pranešti apie tai kitam laivui. Jie privalo pasidalinti informacija apie savo kursą, greitį ir kurią pusę planuoja aplenkti. Tai padeda abiem laivams nustatyti tinkamą atstumą ir išvengti susidūrimų.

Prasilenkimo metu laivai turi tiksliai laikytis praneštos prasilenkimo tvarkos. Tai yra ypač svarbu mažiesiems laivams, kurie gali būti sunkiau pastebimi didelių krovininių laivų ar kitų jūrų transporto priemonių. Jie privalo laikytis pradinės pusės, kurią pranešė didesnis laivas, ir priklausomai nuo pranešto atstumo pasirinkti tinkamą kurso korekciją.

Taigi, prasilenkimo tvarka naudojant radiolokatorių ir radiotelefono ryšį yra svarbi saugumui jūroje. Laivai turi tiksliai pranešti apie savo buvimą, kursą, greitį ir planus. Mažieji laivai ypač privalo laikytis praneštos pusės ir atsižvelgti į galimus kursų korekcijos reikalingumus. Tik taip galima užtikrinti saugų ir sklandų prasilenkimą laivų jūroje.

Prasilenkimo tvarkoje laikytis nurodymai:

Laivai privalo pranešti apie prasilenkimą, nurodydami kurią pusę ketina pereiti.

Laivai, kurie yra mažieji, privalo pasitraukti, jei jų maršrutas kertasi su didesnio dydžio laivu.

Laivai, kurie yra didesnio dydžio, turi teisę pereiti pirmi, o tik po to privalo pasitraukti mažieji laivai.

Laivo dydis Prasilenkimo tvarka
Mažasis laivas Pasitraukti, jei maršrutas kertasi su didesnio dydžio laivu
Didesnis laivas Pereiti pirmi, o po to pasitraukti mažieji laivai

Radiolokatoriaus naudojimo taisyklės:

Laivai, naudojantys radiolokatorių ir radiotelefono ryšį prasilenkimui, privalo laikytis tam tikrų taisyklių, kad užtikrintų saugų ir sklandų jūrinį eismą. Šios taisyklės nustato, kaip turėtų veikti laivai susitinkant jūrose ir miestų uostuose.

Vienas iš pagrindinių principų yra “mažieji pasitraukia.” Tai reiškia, kad mažesnis laivas turi pasitraukti iš didesnio laivo kelio, siekiant užtikrinti sklandų eismą ir išvengti pavojingų situacijų. Tačiau tai taikoma tik tuo atveju, jei mažesnis laivas gali tai saugiai padaryti ir nebūti kliūtimi didesniam laivui.

Taip pat svarbu pranešti kadais laiką prasilenkimui, kad būtų suderintos abiejų laivų judėjimo trajektorijos. Pranešimas turi būti aiškus, kurią pusę laivas ketina praeiti kitą ir turi būti pabrėžiama laivų manevravimo intencija.

Todėl, laivų kapitonas privalo:

– Radiolokatorių naudoti atidžiai stebėdamas kitą laivą ir nustatyti, kokia pusė laivo yra mažesnė ir turi pasitraukti

– Patikrinti radiotelefono ryšio veikimą ir užmegzti ryšį su kitu laivu

– Pranešti apie savo judėjimo trajektoriją ir numatomą prasilenkimą

– Laikytis šių taisyklių, kad būtų išvengta avarijų ir užtikrintas saugus prasilenkimas tarp laivų.

Kaip naudoti radiotelefono ryšį prasilenkimo metu:

Radiotelefono ryšys yra labai svarbi priemonė navigacijos palaikymui ir prasilenkimo metu bendravimui tarp laivų. Norint išvengti nelaimingų atsitikimų ir užtikrinti saugų prasilenkimą, žinoti tinkamą radiotelefono ryšio naudojimą yra būtina. Šiame straipsnyje bus aptariami pagrindiniai radiotelefono ryšio naudojimo aspektai prasilenkimo metu.

Pusė privalo pasitraukti

Prasilenkimo metu yra nustatyta taisyklė, kad jei du laivai artėja vienas prie kito išvengiant kolizijos, vienas iš laivų turi pasitraukti iš kelio kitiems laivams. Ši taisyklė vadinama “pusė privalo pasitraukti”. Tai reiškia, kad kiekvienas laivas privalo pripažinti, kad yra išsidėstymo situacijoje, ir išvengti kolizijos pasitraukdamas nuo kito laivo.

Laivai privalo pranešti

Praėjimo metu abu laivai privalo bendrauti tarpusavyje per radiotelefono ryšį. Pirmiausia laivai turi nurodyti savo pozicijas, kurios yra labai svarbios užtikrinant saugų prasilenkimą. Be to, laivai taip pat privalo pranešti, kuriuo kurso vingiu jie nori praeiti, kad galėtų priderinti savo manevrus prie kitų laivų.

Laivo pavadinimas Pozicija Pageidaujamas kursas
Mažieji laivas 1 53.7125°N, 14.2489°E 120°
Mažieji laivas 2 53.6971°N, 14.2702°E 240°

Pavyzdžiuose pateikiami du mažieji laivai, kurių pozicijos yra nurodytos geografinėmis koordinatėmis. Taip pat nurodomas pageidaujamas kursas kiekvienu atveju. Tai suteikia aiškumą kitiems laivams, su kuriais įprasminti manevrą ir užtikrinti saugų prasilenkimą.

Radiotelefono ryšys yra vienas iš būdų išvengti avarijų ir užtikrinti saugų laivybos prasilenkimą. Būtina laikytis aiškių taisyklių naudojant radiotelefono ryšį ir bendrauti su kitais laivais prasilenkimo metu. Tai padės užtikrinti saugią kelionę vandenyne ir sumažinti riziką susidurti su kitais laivais.

Mažųjų laivų pranešimai:

Kurią pusę praleisti, kai mažieji laivai persikelia? Jie privalo pasitraukia į dešinę.

Mažieji laivai, susidurdami, privalo laikytis tam tikros tvarkos, kad būtų užtikrinta saugi navigacija. Taigi, kai radiolokatorius aptinka kitą laivą, mažieji laivai privalo įsijungti savo radiotelefonų ryšį ir pranešti apie savo ketinimus.

Pasaulyje galioja tarptautinės taisyklės, kurios nurodo, jog mažieji laivai privalo pasitraukti į dešinę pusę. Tai reiškia, jog jei du laivai artėja vienas prie kito, kurių kryptingumas sutampa, tada mažasis laivas, kuriois iš kito laivo lašelinė linija “endo” rodo kairę pusę, privalo pasitraukti į dešinę.

Pavyzdys:

Pirmasis laivas:

Kryptingumas: šiaurės rytais (045°)

Lašelinė linija “endo”: kairė pusė

Antrasis laivas:

Kryptingumas: pietvakariais (225°)

Lašelinė linija “endo”: kairė pusė

Taigi, šiuo atveju mažasis laivas numeris 2 privalo pasitraukti į dešinę pusę, kad išvengtų susidūrimo su laivu numeris 1.

Taigi, laikykitės taisyklių, laikydami radiolokatorių ir radiotelefon

Kokiomis informacijomis turėtų būti sukomplektuojamas pranešimas:

Pranešti, kad laivai prasilenkia, laivai privalo sukomplektuoti pranešimą, kuriame turi būti įrašyta tokia informacija:

  1. Laivo pavadinimas ir signalinis numeris, kad identifikuotų pranešimą.

  2. Laivo tikslinė padėtis koordinatėmis, kad būtų aišku, kur vyksta prasilenkimas.

  3. Laivo kursas ir greitis, kad būtų žinoma, kaip laivas juda.

  4. Informacija apie kitą laivą – jo pavadinimas arba signalinis numeris.

  5. Kitas laivas taip pat turėtų pateikti savo tikslinę padėtį, kursą ir greitį.

  6. Pranešimas turėtų aiškiai parodyti, kad laivai prasilenkia – tai gali būti nurodoma pateikiant informaciją apie susitikimo pabaigos laiką.

  7. Jei vienas laivas privalo pasitraukti, tai taip pat turėtų būti pabrėžiama pranešime.

Mažieji laivai, norintys prasilenkti su didžiuoju, privalo tiksliai ir išsamiai pateikti visą reikiamą informaciją, kad abu laivai turėtų pakankamai apie tai, kas vyksta aplink juos.

Radiotelefono ryšio proceso etapai:

Prasilenkiant laivams naudojant radiotelefono ryšį, yra kelios svarbios etapai, kuriuos privalo laikytis ūkio laivai ir mažieji laivai, kad užtikrintų saugų prasilenkimą. Šie etapai apima

1. Pranešimas apie savo ketinimus:

Prieš prasilenkiant, ūkio laivai ir mažieji laivai privalo informuoti vieni kitus apie savo ketinimus naudojant radiotelefoną. Jie turi pateikti informaciją apie savo judejimo greitį, kryptį, taikinį tašką ir laiką, per kurį planuoja prasilenkti.

2. Sutartas taikinys:

Laivai turi sutarti dėl taikinio, kurį iš anksto nustato, o tai dažniausiai yra pusiaukelė tarp jų. Šis taikinys yra tai taškas, kuriuo abu laivai praeis vienas kitą. Pasitarus, kuriuo laiku ir kuriame atstume nuo taikinio bus prasilenkiama, tai sumažins pavojingus artinimosi sukitimus ir pagerins navigacijos kontrolę.

Kurią pusę pranešti mažieji laivai:

Mažieji laivai, o tai dažniausiai yra plūduriuojantys ar motoriniais baidarėmis keliaujantys laivai, turi laikytis tam tikrų pranešimo taisyklių, kai jie prasilenkia su didesniais ar greitesniais laivais.

Pirmiausia, mažieji laivai turi per radiotelefono ryšį pranešti savo poziciją ir ketinimus prasilenkimo situacijoje. Tai leidžia didesniems laivams būti informuotiems ir tinkamai pasirengti prasilenkimui.

Taip pat mažieji laivai turi pasitraukti iš didžiausios laivybos gęsminės takoskyros linijos, kurią nurodo didesnių ar greitesnių laivų navigacinė sprendimo sistema. Tai padeda išvengti galimo susidūrimo.

Į kurią pusę mažieji laivai praneša savo ketinimus ir pasitraukia priklauso nuo prasilenkimo situacijos ir aplinkybių. Paprastai mažieji laivai praneša savo poziciją ir ketinimus laivui, kuris turi pirmumą, ir pasitraukia į nuošalią pusę, kad išvengtų bendro kelio su didesniu ar greitesniu laivu.

Taigi, mažieji laivai turi stengtis pasakyti aiškiai, į kurią pusę jie praneša savo ketinimus ir pasitraukia. Tai yra svarbu, norint išvengti suiručių ir užtikrinti saugią prasilenkimo tvarką jūroje.

Prasilenkimo metu laikytis šių saugumo taisyklių:

Mažieji laivai:

Kai mažieji laivai prasilenkia, jie turi pranešti savo buvimo vietą ir ketinimus didiesiems laivams. Jei mažieji laivai pastebi didesnį laivą, jie turi pasitraukti ir palikti vietą didesniam laivui, kuris turi teisę eiti pirma.

Didesieji laivai:

Didesieji laivai turi pranešti savo buvimo vietą ir ketinimus kitam laivui, su kuriuo jie gali prasilenkti. Tai padeda užtikrinti, kad abu laivai žinotų, į kurią pusę jie ketina prasilenkti.

Tik kai abu laivai yra įsitikinę, kad žino apie kitą laivą ir yra susitarę dėl prasilenkimo būdo, gali prasidėti prasilenkimas.

Kai laivai prasilenkia, būtina laikytis šių taisyklių, kad būtų išvengta avarijų ir užtikrintas saugumas jūroje.

Kas vyksta po prasilenkimų:

Kai du laivai prasilenkia ir turi būti pranešta apie tai, įvyksta keletas svarbių dalykų. Pirmiausia, abu laivai turi užbaigti prasilenkimą ir nejudėti tol, kol nėra aiškių instrukcijų. Taip pat svarbu žinoti, kad mažieji laivai laikosi nurodymų, kurie gali būti paskelbti radiotelefono ryšiu.

Po prasilenkimo, laivai praneša vienas kitam apie tai, kuri pusė jie nori pereiti ir į kurią pusę laukti. Tai yra svarbu, nes tai padeda išvengti klaidų ir dar didesnių nelaimių.

Pranešdami vienas kitam savo ketinimus, laivai taip pat turi nurodyti, kada jie planuoja pasitraukti nuo prasilenkimo vietos ir tęsti savo kelionę. Tai reikalinga, kad antrasis laivas galėtų įvertinti situaciją ir priimti tinkamus sprendimus.

Kartais gali atsitikti taip, kad vienas laivas nepraneša apie savo ketinimus arba neatsako į pranešimus iš kito laivo. Tokiu atveju, būtina laikytis atsargumo ir priimti tinkamas priemones.

Pasitraukimas iš prasilenkimo vietos:

Kai abu laivai pasiekia susitarimą ir praneša vienas kitam apie savo ketinimus, jie gali pasitraukti nuo prasilenkimo vietos ir tęsti savo kelionę. Tai dažniausiai vyksta laipsniškai, suteikiant abiem laivams pakankamai vietos saugiam pasitraukimui.

Kurį kursą pasirenka laivas 1? Kurį kursą pasirenka laivas 2?
Laivas 1 kursu pasirenka į priekį ir iš kairės pusės. Laivas 2 kursu pasirenka į priekį ir iš dešinės pusės.

Toks pasitraukimas užtikrina aiškų laivų judėjimo maršrutą ir padeda išvengti naujų prasilenkimų ar incidentų. Taigi, laikantis taisyklių ir bendravimo, laivai gali saugiai ir efektyviai prasilenkti ir tęsti savo kelionę.

Kodel Bet kuris laivas, kuris plaukia naudodamas radiolokatorių, kviečiamas radiotelefono ryšiu privalo atsakyti šiuo ryšiu, pranešdamas savo kategoriją, pavadinimą, kursą ir vietąVėliau jis privalo suderinti su laivu, plaukiančiu priešais, prasilenkimo tvarką

Bet kurio laivo prasilenkimo tvarka naudojant radiolokatorių ir radiotelefono ryšį

Klausimai ir Atsakymai ?

Kokia yra prasilenkimo tvarka tarp laivų naudojant radiolokatorių ir radiotelefono ryšį?

Prasilenkimo tvarka tarp laivų naudojant radiolokatorių ir radiotelefono ryšį yra tokia, kad kai laivai priartėja vienas prie kito, jie privalo išlaikyti atstumą ir palaikyti aiškius ryšius per radiolokatorių ir radiotelefoną. Šiuose ryšiuose keičiamasi informacija apie laivo padėtį, kursą, greitį ir kitus prasilenkimo metu svarbius duomenis.

Kas privalo pranešti tik pusę, į kurią jie pasitraukia?

Mažieji laivai privalo pranešti tik pusę, į kurią jie pasitraukia. Tai reiškia, kad jei mažasis laivas nori pasitraukti iš tam tikros krypties, jis turi pranešti tik apie savo pasitraukimą iš šios krypties, o ne apie visą savo manevrą. Didžiaiems laivams yra taikoma kita tvarka , jie privalo pranešti apie visus savo manevrus ir pasitraukimus iš bet kurios krypties.

Kokius duomenis svarbu keisti prasilenkimo metu radiolokatoriaus ir radiotelefono ryšiu?

Prasilenkimo metu radiolokatoriaus ir radiotelefono ryšiu keičiami svarbūs duomenys apie laivo padėtį, kursą, greitį, manevrus ir kito laivo padėtį bei kursą. Šie duomenys yra būtini tam, kad laivai galėtų išlaikyti saugumo atstumą ir išvengti kliūčių.

Kodel Bet kuris laivas, kuris plaukia naudodamas radiolokatorių, kviečiamas radiotelefono ryšiu privalo atsakyti šiuo ryšiu, pranešdamas savo kategoriją, pavadinimą, kursą ir vietąVėliau jis privalo suderinti su laivu, plaukiančiu priešais, prasilenkimo tvarką

!Diskusijos

sweetsunshine

b6af3e6759e5466cd5496cd453691627?s=120&d=identicon&r=g

Šiame straipsnyje airiu apie labai įdomų ir aktualų klausimą – prasilenkimo tvarką naudojant radiolokatorių ir radiotelefono ryšį tarp dviejų laivų. Tai yra svarbus aspektas saugumo jūroje, todėl itin svarbu žinoti šią tvarką ir laikytis jos. Straipsnyje aiškinama, kad pranešti apie savo ketinimus kiekvienas laivas privalo naudodamas radiolokatorių ir radiotelefono ryšį. Tai labai svarbu, nes būtent šios priemonės užtikrina, kad laivai gerai matytų vienas kitą jūroje, išvengiant galimų avarinių situacijų. Be to, yra pabrėžiama, kad šią tvarką privalo laikytis ne tik dideli laivai, bet ir mažieji. Taigi visi laivai atsakingi už savo elgesį jūroje ir turi pasirūpinti, kad prasilenkimo procesas būtų saugus ir sklandus. Be to, įdomu sužinoti, kad laivai, einantys į priekį, turi teisę tapti laivu, kurioją jie prasilenkia, ir laivai, einantys į gretimą pusę, privalo pasitraukia. Tai sąžiningos ir teisingos taisyklės, kurios padeda išvengti nereikalingų nelaimių ir nesutarimų. Visą straipsnį galima apibendrinti žodžiais “laivai taip pat privalo laikytis tam tikrų taisyklių, kad užtikrintų saugumą ir efektyvų prasilenkimą jūroje”. Tai yra naudinga informacija ir puikus priminimas, kad visi turime laikytis nustatytų procedūrų ir ginti savo bei kitų laivybos saugumą.


Jonas Jankauskas
34a6e99aa867650f298658c93ff82dcd?s=120&d=identicon&r=g

Manau, kad straipsnis apie bet kurio laivo prasilenkimo tvarką naudojant radiolokatorių ir radiotelefono ryšį yra labai svarbus. Tai padeda išvengti avarijų ir užtikrinti saugų jūrų eismą. Radiolokatorius ir radiotelefonas yra būtinos priemonės bendravimui ir informacijos keitimui tarp laivų. Kai du laivai artėja vienas prie kito, jie turi pasižiūrėti į radaro ekraną, kuriame matys kitą laivą. Jei radare pastebima, kad laivai persikirs vienas su kitu per pavojingą atstumą, turi būti nedelsiant įspėjama kitą laivą radiotelefonu. Taip pat yra privaloma pasiųsti signalą apie savo kursą ir greitį, kad kitas laivas galėtų prisitaikyti. Mažieji laivai dažnai turės pasitraukti iš kelio didiesiems, nes jie dažnai yra greitesni ir turi didesnį manevravimo gebėjimą. Tačiau didesni laivai taip pat turi laikytis tam tikrų taisyklių ir nepadaryti veiksmų, kurie keltų pavojų mažiesiems laivams. Labai svarbu laikytis taisyklių ir būti atidus, nes bet kokia avarija jūroje gali turėti labai rimtų pasekmių. Todėl turime laikytis nustatytos prasilenkimo tvarkos ir tinkamai naudoti radiolokatorių bei radiotelefoną. Tik taip mes galime užtikrinti saugią jūrų eismą ir išvengti tragedijų.


tigeress
d0499a12315d8ad8eeba117bb958d922?s=120&d=identicon&r=g

Labai įdomi ir svarbi tematika! Radiolokatorio ir radiotelefono ryšio naudojimas prasilenkimo tvarkoje yra būtinas siekiant saugumo jūrų eismui. Suprantu, kad tai nėra lengva užduotis, bet šie įrankiai suteikia laivų komandai galimybę informuoti viena kitą apie savo būklę, taip išvengiant galimų avarijų. Didelėmis laivagamybėmis plaukiojantys laivai turi privalumą, todėl jie privalo pasitraukti, kad išvengtų sudūrimų. Suprantu, kad kai kurie mažieji laivai gali būti priversti įsidėti daugiau pastangų ir būti labiau budrūs, kad išvengtų pavojingų situacijų. Taip pat svarbu suprasti, kad naudojant radiolokatorių ir radiotelefono ryšį, reikia laikytis nustatytų taisyklių ir dėmesingai stebėti jūrų eismo reguliavimo signalus. Šis įrankis puikiai tinka identifikuoti kitus laivus ir nustatyti jų kursą bei greitį. Aš manau, kad ši technologija labai svarbi norint užtikrinti saugumą jūrose. Tik naujausiomis technologijomis ir griežtu laivybos reguliavimu galime sumažinti pavojų, kuris gali ištikti laivų prasilenkimo metu. Labai svarbu žinoti, kad kiekvienas laivas privalo laikytis taisyklių ir atidžiai stebėti visus šių įrankių signalus, kad užtikrintų saugų plaukimą.


Lukas125
b29f8c97cecadaf124c30abda5655f70?s=120&d=identicon&r=g

kaip vyras, tikrai domiuosi šios straipsnio temos. Man svarbu žinoti, kaip radiolokatoriai ir radijo ryšys padeda užtikrinti saugų ir tvarkingą laivų susitikimą jūroje. Straipsnyje aiškiai paaiškinta, kad laivai, besitikinėdami jūroje, turi pranešti vienas kitam apie savo buvimo vietą ir ketinimus. Ši informacija yra būtina, norint išvengti susidūrimų ir nelaimei jūroje. Radiolokatoriaus pagalba laivai gali nustatyti kitų laivų buvimo vietą ir judėjimo kryptį. Tai leidžia laivams išvengti susidūrimų ir laiku priimti reikiamas jos išvengimo priemones. Taip pat radiolokatoriaus ir radijo ryšio naudojimas suteikia galimybę laivams tarpusavyje susisiekti, jeigu yra kokių nors nesusipratimų ar užduočių. Tai padeda išspręsti problemas ir laiku pritaikyti judėjimo trajektorijas, kad būtų išvengta incidentų. Manau, kad tai labai svarbus ir neišvengiamas laivų susitikimo jūroje proceso dalis. Svarbu, kad laivai laikytųsi šių taisyklių ir būtų dėmesingi kitiems laivams. Svarbu pabrėžti, kad mažieji būtinai turi laikytis taisyklių, kurią jie nustato perėjimui pro puolamąją pusę. Kitu atveju, jie privalo pasitraukia iš kelyje ir leisti didesniems laivams praeiti. šiam procesui sėkimui svarbu, kad mažieji laivai būtų budrūs, atidžiai stebėtų kitus laivus ir tinkamai naudotų radiolokatorių ir radijo ryšį. Atsižvelgiant į tai, ryšys yra nepaprastai svarbus, nes tai yra pagrindinis būdas, kuriuo mažieji laivai gali pranešti apie savo buvimo vietą ir ketinimus didesniems laivams. Tai užtikrina saugų ir tvarkingą prasilenkimą jūroje. Manau, kad ši informacija yra labai svarbi ir gali padėti kitiems žmonėms suprasti, kaip veikia laivų prasilenkimo tvarka naudojant radiolokatorių ir radiotelefono ryšį.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *