DIRBANČIŲ PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

2018-10-01

13 bendrojo ugdymo mokytojų (įskaitant mokyklos vadovus)

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Kvalifikacinė kategorija

Dėstomas dalykas

1. Alonderienė Irena vyr. biologijos/chemijos mokytoja Biologija
Chemija
2. Korch Jelena anglų kalbos vyr. mokytoja Anglų kalba
Anglų (specialybės) kalba
3. Gandžarauskas Algis vyr. matematikos mokytojas Matematika
4. Butkienė Dalia lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
būrelio vadovė
Lietuvių kalba ir literatūra
Kalbos kultūra
Saviraiškos būrelis
5. Butkienė Ramunė vyr. anglų kalbos mokytoja Anglų kalba
Anglų (specialybės) kalba
6. Andžela Martyšienė muzikos mokytoja Muzika
7. Rameikienė Palmyra istorijos mokytoja metodininkė Istorija
Pilietiškumo pagrindai
8. Pakalniškis Laurynas vyr. kūno kultūros mokytojas
būrelio vadovas
Kūno kultūra
Sporto būrelis
9. Pilnikova Palina vyr. rusų k. mokytoja
Etikos, estetikos mokytoja
Rusų kalba
Etika
Estetika
10. Speranskaja Violeta fizikos mokytoja metodininkė Fizika
11. Tomanienė Daiva vyr. lietuvių kalbos mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra
12. Vasiljeva Rimantė geografijos mokytoja metodininkė
būrelio vadovė
Geografija
Dailė